Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

  • W ramach udzielonego wsparcia finansowego zostały zakupione dwa monitory interaktywne. Nauczyciele z Zespołu do spraw programu Aktywna Tablica wzięli udział w szkoleniach. Odbył się instruktaż obsługi monitora interaktywnego oraz warsztaty rozszerzające umiejętność wykorzystania monitorów w codziennej praktyce szkolnej. W szkoleniach uczestniczył piętnastoosobowy zespół nauczycieli. Nauczyciele mieli możliwość zapoznać się z aplikacjami i platformami cyfrowymi przydatnymi w pracy dydaktycznej.
  • 19- go grudnia b.r. odbyło się spotkanie koordynatorów ze szkół będących w sieci współpracy w ramach programu Aktywna Tablica. Planowane są kolejne spotkania oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z realizacją programu Aktywna Tablica.
  • 21.01.2022 odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół Sieci Współpracy. Omówiono dotychczasowe doświadczenia w realizacji programu. Zaplanowano spotkania w ramach lekcji otwartych.
  • 12.04.2022 odbyło się kolejne ze spotkań Sieci Szkół. Tematem spotkania była wymiana doświadczeń w realizacji programu Aktywna Tablica.
  • 14.06.2022 Koordynatorzy programu Aktywna Tablica spotkali się ponownie, aby podsumować realizację zadań, podzielić się efektami i opowiedzieć o barierach oraz sposobach ich przezwyciężania w trakcie trwania projektu. 

 

 

Scenariusze lekcji z wykorzystaniem TIK:

Po prostu życie … – lekcja biologii

Good health. What do you do to stay healthy? – lekcja j.angielskiego

Właściwości-i-zastosowanie-cukrów-prostych- lekcja chemii

Geometria analityczna – lekcja matematyki


Tagi: