Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

Dlaczego warto wybrać II LO? 


„Bo jest to szkoła przyjaźnie wymagająca, wszyscy absolwenci przystępują do matury, a jej zdawalność i wyniki są powyżej średniej krajowej. Bo jesteśmy wśród pięciuset najlepszych liceów w Polsce.  Dbamy, aby każdy uczeń rozwijał się wszechstronnie, dlatego każdy bierze udział w akademiach szkolnych, które przygotowują do wystąpień publicznych, prowadzimy DKF, ciekawe zajęcia sportowe, kółko teatralne, klub debatancki, rajdy. Oferujemy całą gamę zajęć do wyboru: język francuski, hiszpański, rosyjski, niemiecki i oczywiście angielski, technikę pracy laboratoryjnej, higienę, biologię sądową, język łaciński, zajęcia z native speakerem, rysunek przygotowujący do egzaminu na architekturę oraz naukę prowadzenia biznesu w ramach ogólnopolskiego projektu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, warsztaty dziennikarskie i prawnicze.

Niezwykle ważne jest to, że dzięki możliwości wyboru przedmiotów (jednego rozszerzonego lub dwóch uzupełniających) uczeń może mieć wpływ na swoją edukację.

Współpracujemy z uczelniami wyższymi, które oferują ciekawe zajęcia z kosmetologii, kryminalistyki czy lotów szybowcowych. Uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na zagraniczne wycieczki, takie jak Targi Bożonarodzeniowe w Niemczech czy do Szwajcarii do ośrodka CERN. Corocznie organizowany jest wyjazd na EUROWEEK, gdzie trwają debaty w języku angielskim z młodzieżą z całego świata. Program wychowawczy szkoły oparty jest na szeroko pojętym udziale w wolontariacie, stąd nasza obecność w wielu takich przedsięwzięciach, których ukoronowaniem jest organizacja koncertu charytatywnego „Anioły są takie ciche…” dla potrzebujących z naszego regionu. Nasi uczniowie są laureatami konkursów matematycznych, geograficznych, fizycznych, chemicznych, historycznych, z zakresu przedsiębiorczości, dziennikarskich a nawet filozoficznych.


Nasze motto to cytat z wiersza patrona: „Nie bój się chodzenia po morzu” – każdy jest stworzony, aby osiągnąć sukces”.

Dyrektor II LO – mgr inż. Marta Czekaj

 

Oferta na rok szkolny 2023/2024

 

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy w roku szkolnym 2023/2024 planuje utworzenie pięciu klas dla 150 uczniów o następujących profilach:
1) politechnicznym:
– z rozszerzoną matematyką i fizyką oraz językiem angielskim lub BiZ* (15 osób)
– z rozszerzoną matematyką i informatyką oraz językiem angielskim lub BiZ (15 osób)

 

* BiZ – Biznes i Zarządzanie 

 

2) medycznym:
– z rozszerzoną biologią i chemią oraz językiem angielskim lub matematyką (45 osób)

 

3) menadżerskim:
– z rozszerzoną geografią i językiem angielskim oraz językiem hiszpańskim lub matematyką (15 osób)
– z rozszerzoną geografią i językiem angielskim oraz językiem hiszpańskim lub matematyką + przedmioty nauczane w języku angielskim: historia, informatyka i fizyka (15 osób)

 

4) humanistycznym (dziennikarsko-prawniczym):
– z rozszerzonym językiem polskim i historią oraz językiem angielskim lub matematyką (15 osób)

 

5) akademickim:
– z rozszerzoną matematyką i językiem angielskim oraz językiem francuskim lub informatyką (15 osób)
– z rozszerzoną matematyką i geografią oraz językiem angielskim lub WoS (15 osób).

 

 

Nowościami w naszej ofercie są:

  • klasa z innowacją dwujęzyczną, w ramach której młodzież będzie uczyła się historii, informatyki i fizyki z wykorzystaniem elementów języka angielskiego
  • klasa z rozszerzonym językiem angielskim i matematyką.

 

W każdej klasie realizowana jest nauka metodą warsztatową w zakresie: prowadzenia własnych firm przez uczniów, pracy laboratoryjnej z chemii i biologii sądowej, zajęć z lotnictwa i terenoznawstwa oraz dziennikarstwa i prawa.
Szkoła wzbogaciła się w sprzęt multimedialny: w salach kinowej, fizycznej, biologicznej oraz w pracowniach językowych i matematycznych. Wymienione zostały komputery w sali informatycznej oraz zakupiono wiele ciekawych pomocy naukowych w ramach projektu Piknik naukowy.
W nowym roku szkolnym będziemy realizować projekt pt. Badanie jakości powietrza ścieżką do wiedzy o wartości 140000 € wspólnie z partnerem z Islandii.
W klasie pierwszej każdy uczeń ma możliwość wyboru dodatkowego przedmiotu rozszerzonego lub dwóch przedmiotów uzupełniających, a także wyboru dwóch języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski, j. rosyjski).
Zajmujemy pierwsze miejsce wśród liceów ogólnokształcących w powiecie dębickim w Rankingu Perspektyw 2023 i jesteśmy jedynym liceum w powiecie dębickim ze Srebrnym Znakiem Jakości w tym rankingu.

 

Uczniowie w pierwszej klasie mają do wyboru jeden z przedmiotów (liczebność grupy to 30 osób):

– plastykę

– muzykę

– filozofię 

– język łaciński i kulturę antyczną. 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2023-2024

Załącznik nr 1 – wybór języków, przedmiotów i nauki religii lub etyki dla absolwentów szkół podstawowych

Załącznik nr 2 – druk odwołania dla absolwentów szkół podstawowych

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia niepełnoletniego

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

 

 

 

 

 

dzień otwarty projekt plakatu 2023 - II LO dębica

 

 

 

 


Tagi: