Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

 

 

339517803_762515188930229_395402

 

Dlaczego warto wybrać II LO? 


„Bo jest to szkoła przyjaźnie wymagająca, wszyscy absolwenci przystępują do matury, a jej zdawalność i wyniki są powyżej średniej krajowej. Bo jesteśmy wśród dwustu najlepszych liceów w Polsce.  Dbamy, aby każdy uczeń rozwijał się wszechstronnie, dlatego każdy bierze udział w akademiach szkolnych, które przygotowują do wystąpień publicznych, prowadzimy DKF, ciekawe zajęcia sportowe, kółko teatralne, klub debatancki, rajdy. Oferujemy całą gamę zajęć do wyboru: język francuski, hiszpański, rosyjski, niemiecki i oczywiście angielski, technikę pracy laboratoryjnej, higienę, biologię sądową, język łaciński, zajęcia z native speakerem, rysunek przygotowujący do egzaminu na architekturę oraz naukę prowadzenia biznesu w ramach ogólnopolskiego projektu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, warsztaty dziennikarskie i prawnicze.

Niezwykle ważne jest to, że dzięki możliwości wyboru przedmiotów uczeń może mieć wpływ na swoją edukację.

Współpracujemy z uczelniami wyższymi, które oferują ciekawe zajęcia z kosmetologii, kryminalistyki czy lotów szybowcowych. Uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na zagraniczne wycieczki, takie jak Targi Bożonarodzeniowe w Niemczech czy Austrii. Corocznie organizowany jest wyjazd na EUROWEEK, gdzie trwają debaty w języku angielskim z młodzieżą z całego świata. Program wychowawczy szkoły oparty jest na szeroko pojętym udziale w wolontariacie, stąd nasza obecność w wielu takich przedsięwzięciach, których ukoronowaniem jest organizacja koncertu charytatywnego „Anioły są takie ciche…” dla potrzebujących z naszego regionu. Nasi uczniowie są laureatami konkursów matematycznych, geograficznych, fizycznych, chemicznych, historycznych, z zakresu przedsiębiorczości, dziennikarskich a nawet filozoficznych.


Nasze motto to cytat z wiersza patrona: „Nie bój się chodzenia po morzu” – każdy jest stworzony, aby osiągnąć sukces”.

Dyrektor II LO – mgr inż. Marta Czekaj

 

Oferta na rok szkolny 2024/2025

 

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy w roku szkolnym 2024/2025 planuje utworzenie trzech klas dla 90 uczniów o następujących profilach:

1) politechnicznym:
– z rozszerzoną matematyką i fizyką z możliwością wyboru: informatyki lub języka angielskiego (15 osób)

 

2) medycznym:
– z rozszerzoną biologią i chemią z możliwością wyboru: matematyki lub języka angielskiego (30 osób)

 

3) menadżerskim:
– z rozszerzoną geografią i językiem angielskim z możliwością wyboru: matematyki lub języka hiszpańskiego (15 osób)

 

4) dziennikarsko-prawniczym:
– z rozszerzonym językiem polskim i historią z możliwością wyboru: WoS-u lub języka angielskiego (15 osób)

 

5) lingwistycznym:
– z rozszerzonym językiem angielskim i językiem hiszpańskim z możliwością wyboru: matematyki lub WoS-u (15 osób).

 

Nowością w naszej ofercie jest:

  • klasa z rozszerzonym językiem angielskim i hiszpańskim

 

W każdej klasie realizowana jest nauka metodą warsztatową w zakresie: prowadzenia własnych firm przez uczniów, pracy laboratoryjnej z chemii i biologii sądowej, zajęć z lotnictwa i terenoznawstwa oraz dziennikarstwa i prawa.
Szkoła wyposażona jest w sprzęt multimedialny: w salach kinowej, fizycznej, biologicznej oraz w pracowniach językowych i matematycznych. Wymienione zostały komputery w sali informatycznej oraz zakupiono wiele ciekawych pomocy naukowych w ramach projektu Piknik naukowy.
W obecnym roku szkolnym realizujemy projekt pt. Badanie jakości powietrza ścieżką do wiedzy o wartości 140000 € wspólnie z partnerem z Islandii.

 

Zajmujemy pierwsze miejsce wśród liceów ogólnokształcących w powiecie dębickim w Rankingu Perspektyw 2024 i jesteśmy jedynym liceum w powiecie dębickim ze Złotym Znakiem Jakości w tym rankingu.

 

W klasie pierwszej każdy uczeń ma możliwość wyboru dodatkowego przedmiotu rozszerzonego, a także wyboru dwóch języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski, j. rosyjski).

 

Uczniowie w pierwszej klasie mają również do wyboru jeden z przedmiotów (liczebność grupy to 30 osób):

– filozofię lub

– język łaciński i kulturę antyczną. 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2024-2025

Załącznik nr 1 – wybór języków, przedmiotów i nauki religii lub etyki oraz WdZ-u i konsultacje z psychologiem

Załącznik nr 2 – druk odwołania dla absolwentów szkół podstawowych

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia niepełnoletniego

Klauzula informacyjna dla uczniów niepełnoletnich i rodziców

 

IMG_4164

 

 

Green Minimalist Company Case Study Flyer Portrait (1)

 

 

 

 

 

 

 

 


Tagi: