Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

Dlaczego warto wybrać II LO? 


„Bo jest to szkoła przyjaźnie wymagająca, wszyscy absolwenci przystępują do matury, a jej zdawalność i wyniki są powyżej średniej krajowej. Bo jesteśmy wśród pięciuset najlepszych liceów w Polsce.  Dbamy, aby każdy uczeń rozwijał się wszechstronnie, dlatego każdy bierze udział w akademiach szkolnych, które przygotowują do wystąpień publicznych, prowadzimy DKF, ciekawe zajęcia sportowe, kółko teatralne, klub debatancki, rajdy. Oferujemy całą gamę zajęć do wyboru: język francuski, hiszpański, rosyjski, niemiecki i oczywiście angielski, rysunek techniczny z nauką obsługi programu AutoCAD, technikę pracy laboratoryjnej, higienę, język łaciński, zajęcia z native speakerem, rysunek przygotowujący do egzaminu na architekturę oraz naukę prowadzenia biznesu w ramach ogólnopolskiego projektu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, warsztaty dziennikarskie i prawnicze.

Niezwykle ważne jest to, że dzięki możliwości wyboru przedmiotów (jednego rozszerzonego lub dwóch uzupełniających) uczeń może mieć wpływ na swoją edukację.


Współpracujemy z uczelniami wyższymi, które oferują niezwykle ciekawe zajęcia z kosmetologii, kryminalistyki czy lotów szybowcowych. Uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na zagraniczne wycieczki, takie jak Targi Bożonarodzeniowe w Niemczech czy do Szwajcarii do ośrodka CERN. Corocznie organizowany jest wyjazd na EUROWEEK, gdzie trwają debaty w języku angielskim z młodzieżą z całego świata. Program wychowawczy szkoły oparty jest na szeroko pojętym udziale w wolontariacie, stąd nasza obecność w wielu takich przedsięwzięciach, których ukoronowaniem jest organizacja koncertu charytatywnego „Anioły są takie ciche…” dla potrzebujących z naszego regionu. Nasi uczniowie są laureatami konkursów matematycznych, geograficznych, fizycznych, chemicznych, historycznych, z zakresu przedsiębiorczości, dziennikarskich a nawet filozoficznych.


Nasze motto to cytat z wiersza patrona: „Nie bój się chodzenia po morzu” – każdy jest stworzony, aby osiągnąć sukces”.

Dyrektor II LO – mgr inż. Marta Czekaj

 

Oferta na rok szkolny 2022/2023

Nabór do 4-letniego liceum po szkole podstawowej

 

Klasa politechniczna  

z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki (30 miejsc)

 

Uczniowie tej klasy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań  m. in. poprzez uczestnictwo w  zajęciach plenerowych z astronomii oraz organizując debaty oxfordzkie. 

Klasa współpracuje z  AGH, Politechniką Rzeszowską i Polskim Towarzystwem Astronomicznym.

 

Absolwenci tej klasy swoją przyszłość wiążą z większością kierunków na studiach politechnicznych, takich jak np. budownictwo, architektura, informatyka, fizyka, matematyka, automatyka, robotyka, elektronika i elektrotechnika.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, fizyka lub informatyka.

 


Klasa medyczna   

z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii (45 miejsc)

    
Uczniowie tej klasy poszerzają swoją wiedzę m. in. poprzez uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, wykładach na uczelniach wyższych oraz pracując metodą projektu (samodzielne wybieranie doświadczeń chemicznych i prezentowanie ich szkołom podstawowym).
Klasa współpracuje z AGH, Politechniką Rzeszowską i Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.  
Absolwenci tej klasy to przyszli studenci: medycyny, farmacji, fizjoterapii, AWF-u, chemii, ratownictwa medycznego, kosmetologii, ochrony środowiska, biologii, ekologii, leśnictwa, biotechnologii.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, biologia lub chemia.

 

Klasa menadżerska 

z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego i geografii (45 miejsc)

 

 

 

Absolwenci tej klasy mogą wybrać dalszy etap kształcenia na kierunkach ekonomicznych i filologicznych np. marketing i zarządzanie, stosunki międzynarodowe, filologia angielska, finanse i bankowość, public relations, ekonomia, europeistyka, administracja.

W klasie tej realizowane są lekcje języka angielskiego z native speakerem, Business English oraz zajęcia warsztatowe w ramach projektu FMP „Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo”. Uczniowie tej klasy uczestniczą m. in. w wyprawach Szkolnego Klubu Turystycznego.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia lub WoS.

 

Klasa dziennikarsko-prawnicza 

z rozszerzonym programem nauczania:

       –  języka polskiego i historii (15 miejsc)

       –  języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie (15 miejsc)

Uczniowie tej klasy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań  m. in. poprzez uczestnictwo w warsztatach dziennikarskich lub prawniczych oraz podczas praktyk w prasie, radiu i telewizji. Klasa pod patronatem WSIiZ w Rzeszowie, Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz PTVR. 
 
Absolwenci tej klasy swoją przyszłość wiążą z większością kierunków na studiach humanistycznych i filologicznych np. prawo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska, animacja kultury, filologia angielska, kulturoznawstwo, pedagogika, historia, politologia, socjologia, psychologia, filmoznawstwo, historia sztuki.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, historia lub WoS.

 

Klasa akademicka

z rozszerzonym programem nauczania:

– matematyki i informatyki (15 miejsc)

– matematyki i geografii (15 miejsc)

Uczniowie tej klasy poszerzają swoją wiedzę m. in. poprzez uczestnictwo w zajęciach i wykładach na uczelniach wyższych oraz pracując metodą projektu. 

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań  m. in. poprzez uczestnictwo w  zajęciach plenerowych z geografii.

 

Wybierając ten profil, uczniowie po zdaniu matury mogą się ubiegać o indeks szkół wyższych na kierunkach politechnicznych i informatycznych np. matematyka, informatyka, mechatronika, a także ekonomicznych np. bankowość, ekonometria, zarządzanie, matematyka finansowa.

 

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, geografia lub informatyka.

 

 Przedmioty dodatkowe rozszerzone do wyboru po I semestrze klasy pierwszej:

(do wyboru tylko jeden):

  1. informatyka
  2. matematyka
  3. WoS 
  4. historia muzyki
  5. historia sztuki
  6. filozofia
  7. j. łaciński i kultura antyczna
  8. j. angielski/j. niemiecki/j. hiszpański/j. rosyjski/j. francuski
  9. fizyka
  10. biologia

 

Przedmioty uzupełniające dodatkowe do wyboru po I semestrze klasy pierwszej:

(dwa do wyboru, zamiast dodatkowego przedmiotu rozszerzonego): 

– technika pracy laboratoryjnej

– higiena

– elementy rysunku technicznego (odręcznego i AutoCAD)

– biologia sądowa

– ekonomia w praktyce (warsztaty przedsiębiorczości)

 

Uczniowie mają do wyboru jeden język wiodący: angielski lub niemiecki oraz drugi język: niemiecki, angielski, hiszpański, francuski lub rosyjski, a także jeden z przedmiotów:

– plastykę

– muzykę
– filozofię 

– język łaciński i kulturę antyczną. 

 

Dokumenty do pobrania: 

 

Regulamin-rekrutacji-2022-2023

 

Zalacznik-nr-1-wybor-jezykow-przedmiotow-i-nauki-religii-lub-etyki-oraz-WdZ-u-dla-absolwentow-szkol-podstawowych.

 

Zalacznik-nr-2-druk-odwolania-dla-absolwentow-szkol-podstawowych.

 

Klauzula-informacyjna-dla-uczniow-niepelnoletnich-i-rodzicow.

 

Klauzula-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych-ucznia-niepelnoletniego.

 

 

 

 

 


Tagi: