Projekt eTwardowski

W roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy uczniów do udziału w innowacyjnym programie „eTwardowski”.

Do udziału zapraszamy zainteresowanych uczniów klas drugich i trzecich liceum. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem: Regulamin-eTwardowski.docx.pdf

 

Osobami nadzorującymi projekt w szkole są: p. Katarzyna Buszek, p. Anna Winiarska, p. Bigus Anna, p. Ewa Mika, p. Sławomir Surowiec i p. Bogusław Ryba.

 

Harmonogram rekrutacji: 

1) do 10.09.2023 r. – przesyłanie na adres: buszek@twardowski.edu.pl IPR-ów wg wzoru: IPR.docx

2) 11-14.09 – rozmowy rekrutacyjne

Uczniowie klas trzecich, którzy chcą kontynuować udział w projekcie przesyłają tylko IPR na adres: buszek@twardowski.edu.pl i na jego podstawie komisja przeprowadzi rekrutację (bez rozmowy).

3) 15.09 – ogłoszenie wyników 

4) wybór tutorów przez każdego ucznia (z nauczycieli wyżej wymienionych, przy zachowaniu zasady: max. 6 uczniów u jednego tutora)

5) od 18.09 – zwolnienie z wybranych w IPR lekcji i obecność w świetlicy wg harmonogramu

 

 

Każdy uczeń z klasy drugiej lub trzeciej, chcący od września realizować swoje pasje, zainteresowania naukowe, artystyczne czy sportowe, może wziąć udział w projekcie już od września. Zapraszamy!

 

W minionym roku szkolnym 2022/2023 w projekcie wzięło udział 22 uczniów, którzy pod opieką 5 tutorów, realizowali swoje Indywidualne Plany Rozwoju. Liczne osiągnięcia z zakresu poszczególnych przedmiotów, dyscyplin sportowych czy umiejętności muzycznych budzą podziw i uznanie. Gratulujemy!

 

354224309_727623406038542_7988537494795434716_n