Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

W roku 2010/2011 nauczycielka podstaw przedsiębiorczości i doradca zawodowy Katarzyna Buszek postanowiła zainicjować w ramach warsztatów realizowanych w klasie menadżerskiej projekt edukacyjny Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod nazwą Szkoła praktycznej ekonomii – Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją użytku publicznego, która przybliża młodzieży zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej. Gdy II LO przystępowało do tego współfinansowanego przez Unię Europejską projektu, stało się w roku 2011/2012 częścią elitarnej grupy 100 szkół w Polsce, które zdecydowały się na tę nowoczesną metodę poszerzania wiedzy z ekonomii. Wówczas projekt ten był testowany na 1200 uczniach z całej Polski. W drugiej edycji, z roku 2012/2013, został wdrożony już przez 160 nauczycieli i przetestowany na 1920 uczniach, a od kolejnej edycji (2013/2014) jest już dostępny dla wszystkich liceów i techników w kraju. II LO było więc jedną z pierwszych szkół, które zdecydowały się na to wyzwanie. Projekt zawierający elementy gry edukacyjnej zakłada, że uczniowie tworzą we własnej szkole firmę z prawdziwego zdarzenia, na wzór spółki jawnej. Szukają pomysłu na produkt własnej firmy, opracowują biznesplan, gromadzą kapitał, prowadzą działania marketingowe, organizują proces produkcji i sprzedaży. Muszą też stworzyć strukturę swojego miniprzedsiębiorstwa – wyznaczyć dyrektora naczelnego, dyrektora do spraw finansowych, dyrektora do spraw organizacyjnych, dyrektora do spraw produkcji i dyrektora do spraw marketingu. Korzystają w swych działaniach z pomocy konsultantów – ekspertów z dziedziny ekonomii. Działalność firmy trwa przez prawie cały rok szkolny. Członkowie przedsiębiorstwa rozliczają się z urzędem skarbowym, odprowadzają składki na ZUS tak jak w normalnym życiu. Uczą się dzięki temu zasad prowadzenia dzia- łalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej. Podatki i składki na ZUS trafiają do Rady Rodziców. Kapitał początkowy firmy stanowią najczęściej wpłaty jej członków, które są pomnażane w trakcie roku szkolnego. Rynkiem zbytu produktów tworzonych przez firmę jest II LO. Choć czasem zyski danego miniprzedsiębiorstwa nie były duże, uczniowie prowadzili działalność niemal do końca roku szkolnego. Lecz nie o zyski tutaj chodzi. Kierowanie firmą przez młodzież to przede wszystkim świetna lekcja ekonomii, biurokracji (uczniowie prowadzą dokumentację finansową w wersji papierowej i elektronicznej) i dobry sposób poznania warunków tworzenia przedsiębiorstwa, zwłaszcza zdobywania różnego rodzaju pozwoleń. Uczniowie w trakcie prowadzenia firmy osiągali sukcesy, ale czasem musieli przełknąć gorycz porażki – zdarzało się bowiem, że zyski były tak niewielkie, iż nie starczało na zapłacenie podstawowych składek. Jednak i te trudne doświadczenia były potrzebne – młodzież zyskała świadomość, że prowadzenie biznesu nie jest łatwe, a poza tym za sprawą poniesionych porażek uczniowie zdawali sobie sprawę z tego, co robią jeszcze nie dość dobrze i próbowali to naprawić. Udział w tym projekcie uczył młodych ludzi trudnej sztuki kooperacji i kompromisu. Nie obywało się bez sporów, czasem ostrych, między członkami danego miniprzedsiębiorstwa. W ostatecznym rozrachunku było to mimo wszystko doświadczenie budujące. Celem ponawianego co roku projektu jest także poszerzenie przez uczniów terminologii ekonomicznej, wyrobienie w sobie zdolności planowania, racjonalnego myślenia i umiejętnego gospodarowania kapitałem, wchodzenie w różne funkcje – klienta, konsumenta, menadżera, przedsiębiorcy. Młodzież zapoznaje się też od podszewki z funkcjonowaniem banków i funduszy inwestycyjnych. Uczy się praktycznych rzeczy, takich jak wypełnianie formularzy bankowych czy zeznań PIT. Nauka poprzez działanie sprawia w tym przypadku, że uczniowie kształtują swoją inicjatywność i przedsiębiorczość. Jednym z celów wdrożenia tego programu było też opracowanie narzędzi do prowadzenia zajęć z przedmiotu z nowej podstawy programowej od 2012 r. – ekonomia w praktyce.

 

 

Oficjalna strona projektu

http://www.miniprzedsiebiorstwo.junior.org.pl/pl