Nasi absolwenci

Jennifer Mytych

 

Absolwentka II LO w Dębicy, obecnie studentka biotechnologii w Instytucie Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych w Weryni (zamiejscowa jednostka Uniwersytetu Rzeszowskiego). Stypendystka ministerialnych programów: Diamentowy Grant – projekt pt. „Poszukiwanie nowych właściwości białka klotho w zwalczaniu zakażeń bakteryjnych” oraz Generacja Przyszłości – projekt pt. „Identyfikacja nowych zagrożeń związanych ze stosowaniem nanocząsteczek złota, srebra, krzemu oraz nanodiamentów na proces przedwczesnego starzenia się komórek ludzkich”.
Jennifer Mytych od początku swojej działalności naukowej była związana z Instytutem Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aktywnie angażuje się w działalność studencką oraz organizacyjną na rzecz Instytutu, jest m.in. prezesem prężnie działającego  Koła Naukowego BIOTECH.
Ponadto Jennifer może pochwalić się także m.in. współautorstwem oryginalnej obszernej pracy naukowej dotyczącej badania właściwości biologicznych nanodiamentów, która została opublikowana w czasopiśmie z listy JCR Chem Biol Interact.. Podczas studiów I stopnia została również stypendystką Lund University, dzięki czemu mogła kształcić się oraz prowadzić badania w renomowanym zespole naukowym kierowanym przez prof.  Blom. Jennifer Mytych to także stypendystka MNiSW oraz wielokrotna stypendysta rektora UR.

 

Wywiad: http://lukaszluczaj.pl/nanoczasteczki-nowe-wielkie-zagrozenie-dla-biosfery/

 

 


 

 Sara Chmiel

 

Absolwentka II LO w Dębicy, polska piosenkarka, aktorka musicalowa, kompozytorka i autorka tekstów. Od 1 stycznia 2011 wokalistka zespołu Łzy (zastąpiła Annę Wyszkoni). Zadebiutowała z zespołem 9 stycznia 2011 w Warszawie na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym samym roku zespół Łzy wydał z Sarą swoją siódmą płytą zatytułowaną „Bez słów”.
Sara Chmiel jest też absolwentką Szkoły Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy w klasie fortepianu, byłą wokalistka tercetu Mocha, z którym wystąpiła na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 2009 gdzie zdobyła II nagrodę oraz w III edycji programu „Mam talent!”. Brała udział w następujących festiwalach:

 

  • Międzynarodowy Festiwal Młodych Talentów „Kaunas Talent” na Litwie, 2007 – I miejsce
  • Międzynarodowy Festiwal „Srebrna Yantra” – I miejsce
  • XLVI Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, 2009 – II miejsce w kategorii Debiuty
  • Międzynarodowy Festiwal „Małe Gwiazdeczki” w Bułgarii – Grand Prix

Finalistka Międzynarodowego Festiwalu Telewizyjnego „New Wave” na Łotwie (jako druga po Marinie Łuczenko reprezentowała Polskę w tym festiwalu. Jej imię i nazwisko widnieje w alei gwiazd w Jurmali, jednym z nadmorskich miast na Łotwie, w którym odbył się finał tego festiwalu). W roku 2009 wygrała casting do musicalu „High School Musical on stage”, gdzie zagrała rolę Gabrieli Montez. Premiera musicalu w reżyserii Tomasza Dudkiewicza odbyła się we wrześniu 2009 roku w Gliwickim Teatrze Muzycznym. W roku 2010 zagrała w musicalu „Hair” w reżyserii Wojciecha Kościelniaka również w Gliwickim Teatrze muzycznym. W 2010 współpracowała z reżyserem Wojciechem Kościelniakiem przy jego autorskim musicalu „Summertime”, którego premiera odbyła się we wrześniu 2010 roku w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.

 


 

Karolina Stachnik

 

2009 – 2014  – studia na Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: fizyka techniczna

 

W czasie studiów współpracowała ściśle z laboratorium fizyki i ośrodkiem badawczym „DESY” – DeutchesElektronen – Synchrotron w Hamburgu w Niemczech. W ramach wymiany studenckiej „ERAZMUS”” w 2013r. była studentką Uniwersytetu w Hamburgu. Owocem powyższej współpracy były napisane w języku angielskim prace: inżynierska i magisterska poświęcone zastosowaniom i rozwijaniu techniki ptychografii. W 2014 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem ukończenia studiów II stopnia na AGH w Krakowie.

 

Od października 2014 roku do chwili obecnej kontynuuje prace naukowo – badawcze realizując studia doktoranckie w ośrodku „DESY” w Hamburgu. Prowadzi badania w dziedzinie ptychografii, krystalografii, uczestniczy w wielu naukowych warsztatach w Europie (Niemcy, Szwajcaria, Francja, Włochy). Jest współautorem publikacji naukowych.
W 2014 roku uczestniczyła w światowej konferencji Fizyków w Melbourne w Australii.

 


 

 

Dominika Migoń 

 

Jest absolwentką II LO z roku 2011.

Po ukończeniu studiów odbyła staż w Domu Kutry „Mors” w Dębicy, następnie w Domu Kultury „Śnieżka”, po czym w styczniu 2015 r. została instruktorem teatralnym Grupy Artystycznej Safo z Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy. Jest to grupa aktorska, wokalna, teatralna i recytatorska, skupiająca uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Dębicy. Dominika zajęła się przygotowywaniem młodzieży do konkursów recytatorskich i turniejów teatralnych. Jako absolwentka II LO „zaopiekowała się” m.in. uczennicą II LO, Agnieszką Górską, przygotowując ją do przeglądów teatralnych i recytatorskich. Agnieszka odniosła dzięki temu w latach 2014-2015 wiele sukcesów scenicznych. W marcu 2015 r. zdobyła drugie miejsce w półfinale Ogólnopolskiego Konkursu W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück, który odbył się w Bochni. Natomiast w finale w Rudzie Śląskiej Agnieszka zajęła pierwsze miejsce, zaś w Sędziszowie Małopolskim zwyciężyła jako reprezentantka dębickiego MOK-u w eliminacjach rejonowych 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii ‘turniej teatrów jednego aktora’, za co została skierowana do eliminacji wojewódzkich. Zwyciężyła również w etapie wojewódzkim w kwietniu 2015 r. w Przemyślu, dzięki czemu dostała się do finału w Słupsku. W każdym z etapów Agnieszka przedstawiła monodram pt. Niebieski ptak.

        Z kolei, w 2016 r. pod opieką Dominiki Migoń uczennice II LO jako reprezentantki MOK-u – Agnieszka Górska, Julia Bukała i Aleksandra Ożóg – w trakcie eliminacji rejonowych 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Sędziszowie Małopolskim zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego, w którym Aleksandra zdobyła pierwszą nagrodę i dostała się do eliminacji centralnych, zaś jej koleżanki otrzymały wyróżnienia.

        Oprócz przygotowywania uzdolnionej artystycznie młodzieży do konkursów Dominika Migoń początkowo tworzyła wraz z grupą Safo montaże słowno – muzyczne na lokalne uroczystości patriotyczne i religijne. Dość szybko postanowiła jednak wystawiać sztuki teatralne z prawdziwego zdarzenia. W 2015 r. napisała scenariusz spektaklu pt. Game Over, dotyczącego problemu uzależnień we współczesnym świecie. Sama go też wyreżyserowała. W tym przejmującym spektaklu, którego premiera odbyła się 14 listopada 2015 r. w DK „Śnieżka”, wystąpiła Grupa Artystyczna Safo. Spektakl ten zdobył Grand Prix na IX Powiatowym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Teatralnych 2016 w Dębicy.

         W trakcie XX Jubileuszowego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Pajace w kwietniu 2016 r., towarzyszącego IX Powiatowemu Przeglądowi Amatorskich Zespołów Teatralnych, sztuka wyreżyserowana przez Dominikę Migoń pt. Gdzie jest król? w wykonaniu Dziecięcego Teatru Fantazja (z MOK w Dębicy) zdobyła pierwsze miejsce i otrzymała nagrodę specjalną oraz Grand Prix podczas ogólnopolskiego IV Festiwalu Teatrów im. Fecjana Dulskiego w Krakowie.

  Był to więc jej drugi sukces jako reżyserki teatralnej podczas Festiwalu Teatralnego Dębica 2016. W tym samym roku wystawiła w DK „Śnieżka” także dwie inne sztuki: Real(nie)! – dotyczącą zagrożeń płynących z wirtualnej rzeczywistości Internetu (spektakl w wykonaniu Grupy Artystycznej Safo) oraz cZŁOwieku – o kondycji egzystencjalnej i etycznej współczesnego człowieka (spektakl w wykonaniu grupy T.Lab). Do obu tych sztuk napisała też scenariusz.

         W 2017 r. była asystentem reżysera w wystawionej w DK „Śnieżka” w Dębicy przez dębicki Teatr Kurtyna komedii Aleksandra Fredry pt. Śluby panieńskie. W trakcie zorganizowanego przez „Obserwator Lokalny” plebiscytu Człowiek Roku 2016 „Obserwatora Lokalnego” otrzymała Laur Czytelników w kategorii ‘kultura’.

 

 


                                                                   


D
awid Pikor

 

Jest absolwentem II LO z roku 2009.

Ukończył Wyższą Szkołę Gospodarki i Zarządzania w Krakowie (wydział zamiejscowy w Mielcu) na kierunku ekonomia, specjalizacja: rachunkowość, następnie Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Odbył staż jako referent do spraw administracyjnych w II LO w Dębicy. Później podjął pracę w firmie telekomunikacyjnej w Mielcu. Od kwietnia 2011 r. pracuje w Miejskim Ośrodku Kultury w Dębicy. Początkowo był tam pracownikiem gospodarczym, zaś od października 2014 r. pełni funkcję organizatora imprez artystycznych, zajmując się m.in. obsługą techniczną. Na początku 2017 r. został kierownikiem Domu Kultury „Mors” w Dębicy. W 2022 r. został dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy. 

 

 

 

 


 

 

 

Łukasz Radziszewski   

 

Absolwent II LO roku 2012,  klasy biologiczno-chemiczej, wychowawca p. Barbara Żołądek.

Student medycyny na Wydziale Lekarskim UJ CM.

W trakcie studiów osiągał wysokie wyniki w nauce. Obecnie jest na piątym roku. Dzięki wysokiej średniej ocen z egzaminów, uczestnictwie w projektach naukowych podczas studiów oraz biegłej znajomości języka angielskiego znalazł się w elitarnym gronie czworga studentów Wydziału Lekarskiego CM UJ, którzy zostali wybrani spośród 20 najlepszych studentów tego wydziału na staż lekarski w jednej z klinik w Kalifornii w roku akademickim 2017/2018.

Odbywał zajęcia w szpitalu Hilcrest UCSD w San Diego na oddziale urazowym, gdzie uczestniczył w zespole ratunkowym. Następnie pracował z zespołem ortopedów w szpitalu Thorton UCSD w La Jolla, asystując do zabiegów operacyjnych wymian stawów kolanowych i biodrowych.

Bycie lekarzem to marzenie, które nosił w sobie od wielu lat. Dlatego wybrał klasę o profilu biologiczno – chemicznym w II LO, a po maturze – Wydział Lekarski na UJ. Planuje robić specjalizację z ortopedii dziecięcej. Chce też pracować w Polsce, tym bardziej że jednym z warunków otrzymania możliwości stażu w Kalifornii było to, iż po zakończeniu kursów klinicznych młodzi lekarze mają wrócić do Polski, by tu, na miejscu dzielić się zdobytą za oceanem wiedzą.

 

 


 

Mateusz Miela 

Absolwent II LO z roku 2012, kilkukrotny mistrz Polski oraz II vice mistrz Europy i świata w show dance, wieloletni wychowanek „Szkoły tańca i ruchu Soul Dance”. Razem z zespołem można było go oglądać w produkcjach telewizji POLSAT tj. Taniec z gwiazdami czy Got to dance. 

Aktualnie związany z:

• Krakowski Teatr VARIÉTÉ, gdzie występuje w produkcji „Legalna blondynka” w reżyserii Janusza Józefowicza, w roli tytułowej Natasza Urbańska/Barbara Kurdej – Szatan oraz w „Variete Film Show” reż. Janusz Szydłowski. 

 

• Art Color Ballet – tancerz w spektaklu „Kryptonim 27” inspirowanym twórczością Zdzisława Beksińskiego, bierze udział w licznych pokazach na międzynarodowych konferencjach tj. targi przemysłowe „Hannover Messe”, konferencja marki ŠKODA, Routes Europe – konferencja rynku lotniczego. Grupa łączy sztukę bodypaintingu z tańcem.

• Warszawski Teatr Rampa – produkcja „Broadway Exclusive”

• „Karol – Musical o życiu Jana Pawła II” – występuje u boku Edyty Geppert, braci Cugowskich, Agnieszki Kaczorowskiej oraz Jacka Kawalca (w roli tytułowej)

W 2015 uzyskał tytuł Licencjata na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie ze specjalizacją „Logistyka międzynarodowa”. Aktualnie kontynuuje studia magisterskie na tej samej uczelni, specjalizacja: Handel międzynarodowy.

 


 

Paweł Prucnal 

 

W 2009r. rozpoczął naukę gry na kontrabasie w Niepublicznej Szkole Muzycznej II stopnia w Dębicy w klasie kontrabasu mgr Roberta Piękosia. Od 2010 roku jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Kontrabasistów. Od 2012 roku był studentem Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale Instrumentalnym, a w 2015 ukończył studia licencjackie z wyróżnieniem i zakwalifikował się na kameralnoorkiestrowe kursy mistrzowskie prowadzone przez maestro Kurta Masura i filharmoników London Symphony Orchestra w Szwecji. W 2017 ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie kontrabasu dr hab. Ireny Olkiewicz. Obecnie jest muzykiem Polskiej Orkiestry Sinfoni Iuventus w Warszawie. Jest laureatem konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych m. in. II Miejsca w VIII Międzynarodowym Konkursie Kontrabasowym im. Franciszka Simandla w Blatnej (Czechy) 2016, II Miejsca w Międzynarodowym Konkursie Kontrabasowym podczas II Międzynarodowego Sympozjum Kontrabasu we Wrocławiu, II Miejsca w Międzynarodowym Konkursie Kontrabasowym im. Franciszka Czernego w Holicach (Czechy), II Miejsca Międzynarodowym Konkursie Kontrabasowym w ramach „V Światowego Festiwalu Kontrabasowego” we Wrocławiu 2014, I Miejsca w Międzynarodowym Konkursie Kontrabasowym w Brnie (Czechy) 2012, czy też I Miejsca podczas Ogólnopolskich Przesłuchań Uczniów Szkół Muzycznych II stopnia w Warszawie 2012 organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej. W latach 2014-2016 wykonał kilka projektów orkiestrowych w Filharmonii Dolnośląskiej i Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera oraz trasy koncertowe po Polsce i Szwajcarii (Victoria Hall – Geneva, Tonhalle – Zurich, Kultur Casino – Berno) z agencją muzyczną „Pro Musica”. W 2017 brał udział w przesłuchaniach do orkiestr: Wiener Staatsoper, ORF Radio Symphony Orchestra Vienna, European Union Youth Orchestra, Sinfonietta Cracovia oraz Sinfonia Iuventus.

 


 Katarzyna Urbanik

 

Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego, klasy o profilu językowym, rozwijająca się zawodowo w branży fashion. Pierwszym jej krokiem były studia na Akademii Leona Koźmińskiego, na kierunku Zarządzanie, gdzie cała edukacja realizowana była w języku angielskim. Natomiast spełnieniem jej marzeń było dostanie się na studia magisterskie do włoskiej Florencji, gdzie w 2016 roku obroniła tytuł Master in Fashion Brand Management w Międzynarodowym Instytucie Projektowania i Marketingu Mody POLIMODA. Na jej dorobek zawodowy składa się doświadczenie jako Stylista/ Personal Shopper, oraz praca jako Womenswear Buyer dla konceptu Gomez Fashion Store, czy kompleksowe zarządzanie produktem w butikach CHIARA. Sama określa swoją ścieżkę zawodową jako dość zawiłą, ale od samego początku mocno ukierunkowaną i związana z modą i branżą odzieżową. Będąc właśnie jeszcze w liceum zafascynowała ją praca personal shoppera, więc zaraz po maturze przeniosła się do Krakowa, aby kształcić się w tym kierunku i rozpocząć swój pierwszy staż i pracę, pod okiem jednej z najlepszych stylistek Moniki Jurczyk. Później podczas studiów w Warszawie rozpoczęła własną działalność jako stylistka/ personal shopper. Udowodniła, że można pogodzić studia dzienne razem z pracą, miała między innymi okazję współpracować przy produkcjach telewizji TVN. Natomiast podejmując studia biznesowe pragnęła zawsze połączyć pasję do mody, z procesami obecnymi w branży odzieżowej i również zagłębić się w funkcjonowanie marek modowych. Zawsze pragnęła dotknąć tego świata, z każdej strony, aby lepiej zrozumieć specyfikę biznesu, łącznie z pracą Doradcy Klienta w znanej sieciówce, czy butiku premium. Najważniejszym krokiem w jej karierze była możliwość wyjazdu do Florencji i na słynnej Polimodzie obrona Master in Fashion Brand Management. To właśnie po powrocie do Polski, wszystkie jej dotychczasowe kroki, etapy edukacji oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe, doprowadziły do rozpoczęcia jej kariery w branży, jako Fashion Buyer. Obecnie w butikach CHIARA jest odpowiedzialna za kompleksowe zarządzanie produktem i kolekcjami. Od momentu kontraktacji i wyboru asortymentu, po alokację towaru w butikach, konsultacje visual merchandisingu oraz poszukiwania nowych marek. To co od samego początku pokochała w modzie, to praca z produktem. Branża modowa jest tak dynamicznym zjawiskiem, pełna ciągłych zmian, i bardzo opiera się przede wszystkim na ludziach i emocjach. Każdy sezon to nowa odsłona, inne emocje i inspiracje. W swojej pracy łączy analizy i twarde dane sprzedażowe z kreatywną stroną produktu i ludzkimi emocjami. Nieodzownym elementem jej pracy są podróże i kontraktacje w showroomach marek premium w Mediolanie i Paryżu. W jej przypadku, na pewno studia we Włoszech, otrzymanie możliwości pracy jako Buyer oraz współpraca z największymi domami mody zalicza się do listy jej małych sukcesów. Natomiast przy tym wszystkim i w tym całym pędzie, cieszy się, że pozostała nadal sobą i nie zapomniała jak bardzo uwielbia to co robi.

 


 

 

Ina Żabicka

Absolwentka II LO w Dębicy, klasy biologiczno-chemicznej pod kierownictwem Pani Barbary Żołądek i Pani Marty Czekaj. W latach 2016-2022 studentka (obecnie absolwentka) Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu kierunku lekarskiego.

326397733_718860266549544_5747953019301923547_n (1)

Podczas studiów trzykrotna stypendtystka Stypendium Rektora dla 10% najlepszych studentów uczelni. Ze względu na zainteresowania naukowe aktywna uczestniczka wielu  Studenckich Kół Naukowych (SKN) m.in. Neurologicznego, Psychiatrycznego oraz Endokrynologii i Hematologii Dziecięcej. Współzałożycielka SKN Alergologii Dorosłych. Autorka licznych publikacji naukowych zarówno w języku polskim jak i angielskim, dotyczącym obszarów alergologicznych oraz neuronauki. Członkini Międzynarodowych Organizacji EAACI ( European Academy of Allergy and Clinical Immunology) oraz WAO (World Allergy Organisation). W 2019 roku objęta patronatem WHO i programem dla Młodych Naukowców. W 2019 od opieką Madame Luciana Tanno – członkini zarządu WHO, przeprowadziła pierwsze badanie w Polsce dotyczące stanu szkolenia mlodych lekarzy w zakresie alergologii, czego wyniki przedstawiła podczas Międzynarodowego Kongresu WAO w Lyonie. Stypendtystka programu Fundacji „Śnieżka” dla Młodych Talentów. Odbyła międzynarodowe staże zagraniczne we Francji, Centre Hospitalier Perpignan w zakresie Medicine Interne et Generale oraz w Rzymie na Universita di Sapienza di Roma na oddziale Neurologii. Obecnie odbywa staż podyplomowy w Paryżu pod patronatem Sorbonne Universite. Dzięki biegłej znajomości języka francuskiego i angielskiego oraz szczególnym zainteresowaniom w dziedzinie psychiatrii i neurologii, jej kandydatura jest obecnie rozważana do przyjęcia na szkolenia w ramach francuskich oraz kanadysjkich programów naukowych dla młodych naukowców.

Planuje zostać we Francji i rozpocząć specjalizację w dziezinie neurologii i psychaitrii. Marzy o karierze naukowej w zakresie Neuroscience.