RODO

Inspektor Ochrony Danych/Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:

Jakub Brotoń

e-mail: jakub@broton.pl,  bhp@broton.pl

tel. 600 279 968

 

 

Pliki dotyczące RODO:

– Klauzula informacyjna (ogólna): https://twardowski.edu.pl/wp-content/uploads/2022/06/Klauzula-informacyjna-na-strone-II-LO-Debica.docx.pdf

– Klauzula informacyjna RODO dla ucznia niepełnoletniego i rodzica: https://twardowski.edu.pl/wp-content/uploads/2022/02/Klauzula-informacyjna-dla-uczniow-niepelnoletnich-i-rodzicow-1.docx-2.pdf

– Klauzula informacyjna RODO dla ucznia pełnoletniego:  https://twardowski.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/Klauzula-informacyjna-dla-uczniow-pelnoletnich.docx-1.pdf

– Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia niepełnoletniego: https://twardowski.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/Klauzula-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych-ucznia-niepelnoletniego.doc.pdf

– Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia pełnoletniego: https://twardowski.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/Klauzula-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych-ucznia-pelnoletniego.doc.pdf