RODO

Inspektor Ochrony Danych/Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:

 

Piotr Krysiak

tel. +48 602 730 563 

mail: szkolenia@bhpkrysiak.pl

 

Pliki dotyczące RODO:

– Klauzula informacyjna (ogólna): https://twardowski.edu.pl/wp-content/uploads/2024/01/Klauzula-informacyjna-na-strone-II-LO-Debica-zmiana-od-1.01.2024.docx.pdf

– Klauzula informacyjna RODO dla ucznia niepełnoletniego i rodzica: https://twardowski.edu.pl/wp-content/uploads/2024/01/Klauzula-informacyjna-dla-uczniow-niepelnoletnich-i-rodzicow.docx.pdf

– Klauzula informacyjna RODO dla ucznia pełnoletniego: https://twardowski.edu.pl/wp-content/uploads/2024/01/Klauzula-informacyjna-dla-uczniow-pelnoletnich.docx.pdf

– Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia niepełnoletniego: https://twardowski.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/Klauzula-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych-ucznia-niepelnoletniego.doc.pdf

– Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia pełnoletniego: https://twardowski.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/Klauzula-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych-ucznia-pelnoletniego.doc.pdf