Klasy i wychowawcy 2023/2024

Wychowawstwa w klasach – rok szkolny 2023/2024

 

Klasa Wychowawca Wychowawca  

wspomagający

IA Zbigniew Żabicki Urszula Deszcz
IB Małgorzata Ostrowska Ewa Kozak
IC Damian Cudecki Grażyna Bakalarska
ID Ewa Wójcik Aleksander Sosnowski
IE Bożena Więch Ewa Mika
IF Bogusława Król-Olechowska Katarzyna Kisielewska
IIA Marta Raś Krystian Tumiński
IIB Dorota Wnęk Jolanta Morawczyńska
IIC Małgorzata Czachor Marta Krzemień
IID Anna Róg Bogusław Ryba
IIE Mariusz Wiech Magdalena Łączak
IIF Bogumił Skrętkowski Anna Bigus
IIIA Anna Szela-Giza Marcin Nowak
IIIB Katarzyna Lamberska-Kot ks. Mariusz Wójtowicz
IIIC Elżbieta Jarosz Agnieszka Czapla
IIID Emilia Świstak Anna Winiarska
IVA Sławomir Surowiec Halina Borowiec
IVB Beata Para Albina Marek
IVC Katarzyna Buszek Barbara Szymaszek
IVD Jolanta Wysowska Maciej Kita