Klasy i wychowawcy 2022/2023

Wychowawstwa w klasach – rok szkolny 2022/2023

 

Klasa Wychowawca Wychowawca  

 

wspomagający

IA Marta Raś Małgorzata Fornek
IB Dorota Wnęk Jolanta Morawczyńska
IC Małgorzata Czachor Marta Krzemień
ID Anna Róg Ewa Mika
IE Mariusz Wiech Damian Cudecki
IF Bogumił Skrętkowski Katarzyna Nowak
IIA Anna Szela-Giza Zbigniew Żabicki
IIB Katarzyna Lamberska-Kot ks. Mariusz Wójtowicz
IIC Elżbieta Jarosz Agnieszka Czapla
IID Anna Winiarska Paweł Ligęzka
IIIA Sławomir Surowiec Magdalena Łączak
IIIB Beata Para Dorota Nowak
IIIC Katarzyna Buszek Barbara Szymaszek
IIID Jolanta Wysowska Maciej Kita
IVA Bogusława Król-Olechowska Iwona Gębala
IVB Urszula Deszcz Anna Bigus
IVC Grażyna Bakalarska Bogusław Ryba
IVD Katarzyna Kisielewska Halina Borowiec
IVE Małgorzata Ostrowska Aleksander Sosnowski