Podsumowanie projektu Erasmus +

„Podnoszenie poziomu kompetencji kadry pedagogicznej II LO im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy”

 

 

Zbliża się koniec semestru – pora na podsumowanie udziału naszej szkoły w projekcie Erasmus +. Projekt pod nazwą „Podnoszenie poziomu kompetencji kadry pedagogicznej II LO im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy” pomyślnie przeszedł proces kwalifikacji, uzyskał akceptację i finansowanie. W ramach realizacji projektu trójka nauczycieli naszej szkoły: pani dyrektor Marta Czekaj, pani Magdalena Łączak i pan Sławomir Surowiec spędzili dwa tygodnie sierpnia na intensywnym kursie języka angielskiego w szkole językowej International House w Dublinie. W czasie pobytu w Irlandii nauczyciele mieli także możliwość uczestniczenia w wycieczkach krajoznawczych i spotkaniach integracyjnych. Było dla naszych pedagogów świetną okazją do doskonalenia umiejętności językowych i kompetencji kulturowych oraz do wymiany doświadczeń i wzbogacenia nauczycielskiego warsztatu pracy.

 

 

 

W dniach 5-9 września trójka nauczycieli z naszej szkoły brała udział w międzynarodowym kursie „From teachers to facilitators and moderators of a student-centred learning process” w Lizbonie. Program kursu obejmował m.in.: wykorzystanie platformy e-learningowej, koncepcję odwróconej klasy, wykorzystanie oprogramowania ICT w pracy z uczniem.  Udział w szkoleniu był finansowany w ramach projektu Erasmus+.  Zwieńczeniem pobytu był udział  w międzynarodowej konferencji naukowej „ticEduca 2016” zorganizowanej przez Uniwersytet Lizboński, z udziałem ekspertów w dziedzinie edukacji. Mamy nadzieję, że zadzierzgnięte kontakty zaowocują współpracą z liderami projektów edukacyjnych w innych krajach europejskich. Szczególne zainteresowanie wzbudził projekt „Future school”  dotyczący innowacyjnych metod nauczania Oprócz korzyści merytorycznych,  był także czas na zwiedzanie miasta, jego licznych muzeów i degustację portugalskich smakołyków.

 

 

 

 

Nauczyciele, którzy brali udział w szkoleniach już wykorzystują nabytą wiedzę i umiejętności – przeprowadzane były lekcje otwarte, powstały materiały szkoleniowe wykorzystywane w praktyce edukacyjnej, prowadzone były szkolenia Rady Pedagogicznej. Przed nami udział w jeszcze dwóch szkoleniach – styczniowe w czeskiej Pradze i końcem kwietnia we włoskiej Weronie. Miejmy nadzieję, że okażą się równie owocne.