Procedury maturalne

Prosimy maturzystów o zapoznanie się z procedurami, jakie obowiązywać będą podczas egzaminu maturalnego w maju 2023.

 
 
 

Szkolenie dla zadających na temat matury 2023

 

Informacje CKE na temat zmian prawnych związanych z egzaminem maturalnym w latach 2023 i 2024: 

EM-w-latach-2023-i-2024-ZMIANY