Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Lp.

Rodzaj imprezy

Data

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

04.09.2023, godz. 9:00 – akademia w DK „Mors” 

2.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

07.09.2023, godz. 16:00  

3.

Spotkanie z rodzicami

07.09.2023, godz. 17:00

4.

Dzień Patrona Szkoły i Absolwenta

18.09.2023

5.

Salon Maturzystów

– 19 – 20.09.2023 – Kraków

– 28 – 29.09.2023 – Rzeszów 

6.

Ognisko integracyjne klas pierwszych

27.09.2023

7.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

05.10.2023, godz. 16:00

8.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13.10.2023, godz. 9:00

9.

Dzień Edukacji Narodowej 

14.10.2023

10.

V Rodzinny Piknik Edukacyjny 

Potęga umysłu – radość i zabawa

dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych

26.10.2023

11.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych

31.10.2023

12.

Wszystkich Świętych

01.11.2023

13.

Narodowe Święto Niepodległości

11.11.2023

14.

Matura próbna w klasach czwartych

listopad 2023

15.

IX Koncert charytatywny 

Anioły są takie ciche…

15.11.2023, godz. 11:00

16.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

16.11.2023, godz. 16:00

17.

Spotkanie z rodzicami

16.11.2023, godz. 17:00

18.

Gala Wolontariatu

05.12.2023

19.

Mikołajki szkolne

06.12.2023

20.

Opłatek szkolny i wigilie klasowe

21.12.2023, godz. 10:40

21.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych

22.12.2023

22.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2023

23.

Nowy Rok

01.01.2024

24.

Klasyfikacja śródroczna

05.01.2024, godz. 15:00

25.

Święto Trzech Króli

06.01.2024

26.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

11.01.2024, godz. 16:00

27.

Spotkanie z rodzicami

18.01.2024, godz. 17:00

28.

Studniówka

20.01.2024

29.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowujące I półrocze

25.01.2024, godz. 16:00

30.

Ferie zimowe

29.01. – 11.02.2024

31.

Matura próbna w klasach czwartych

luty 2024

32.

Akademia z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

01.03.2024, godz. 10:40

33.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

07.03.2024, godz. 16:00

34.

Spotkanie z rodzicami

07.03.2024, godz. 17:00

35.

Informacja o przewidywanych niedostatecznych, nagannych 

i nieodpowiednich ocenach rocznych dla klas maturalnych

18.03.2024, godz. 15:00

36.

Dzień Otwartej Szkoły dla Ósmoklasistów

21.03.2024

37.

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03. – 02.04.2024

38.

Informacja o pozostałych przewidywanych ocenach rocznych dla klas maturalnych

04.04.2024, godz. 15:00

39.

Klasyfikacja końcowa klas maturalnych

18.04.2024, godz. 15:00

40.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej dla klas maturalnych

22.04.2024, godz. 16:00

41.

Pielgrzymka maturzystów 

do Częstochowy

24.04.2024

42.

Zakończenie zajęć w klasach 

maturalnych

i pożegnanie maturzystów

26.04.2024, godz. 11:00 

43.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych

02.05.2024,

06.05.2024

44.

Egzamin maturalny z j. polskiego – poziom podstawowy

07.05.2024

45.

Egzamin maturalny

 z matematyki – poziom podstawowy 

08.05.2024

46.

Egzamin maturalny 

z j. obcego nowożytnego – poziom podstawowy 

09.05.2024

47.

Egzamin maturalny

 z j. angielskiego – poziom rozszerzony

13.05.2024

48.

Informacja o przewidywanych niedostatecznych, nagannych

 i nieodpowiednich ocenach rocznych dla klas pierwszych, drugich i trzecich 

17.05.2024, godz. 15:00

49.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

23.05.2024, godz. 16:00

50.

Spotkanie z rodzicami

23.05.2024, godz. 17:00

51.

Badanie wyników nauczania 

z j. polskiego, matematyki 

i j. obcego w klasach pierwszych

27 – 29.05.2024

52.

Matura próbna w klasach trzecich – przedmioty na poziomie podstawowym i jeden wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym

maj/czerwiec 2024

53.

Boże Ciało

30.05.2024

54.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych

31.05.2024

55.

Śniadanie u Twardowskiego

03.06.2024

56.

Informacja o pozostałych przewidywanych ocenach rocznych dla klas pierwszych, drugich 

i trzecich 

03.06.2024, godz. 15:00

57.

Klasyfikacja roczna klas pierwszych, drugich i trzecich 

17.06.2024, godz. 15:00

58.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

18.06.2024, godz. 16:00

59.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych

20.06.2024

60.

Zakończenie roku szkolnego

21.06.2024, godz. 9:00

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych: 26.10.2023, 31.10.2023, 22.12.2023, 02.05.2024, 06 – 09.05.2024, 31.05.2024, 20.06.2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Lp.

Rodzaj imprezy

Data

 1.  

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

04.09.2023, godz. 9:00 – akademia w DK „Mors” 

 1.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

07.09.2023, godz. 16:00  

 1.  

Spotkanie z rodzicami

07.09.2023, godz. 17:00

 1.  

Dzień Patrona Szkoły i Absolwenta

18.09.2023

 1.  

Salon Maturzystów

– 19 – 20.09.2023 – Kraków

– 28 – 29.09.2023 – Rzeszów 

 1.  

Ognisko integracyjne klas pierwszych

27.09.2023

 1.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

05.10.2023, godz. 16:00

 1.  

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13.10.2023, godz. 9:00

 1.  

Dzień Edukacji Narodowej 

14.10.2023

 1.  

V Rodzinny Piknik Edukacyjny 

Potęga umysłu – radość i zabawa

dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych

26.10.2023

 1.  

Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych

31.10.2023

 1.  

Wszystkich Świętych

01.11.2023

 1.  

Narodowe Święto Niepodległości

11.11.2023

 1.  

Matura próbna w klasach czwartych

listopad 2023

 1.  

IX Koncert charytatywny 

Anioły są takie ciche…

15.11.2023, godz. 11:00

 1.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

16.11.2023, godz. 16:00

 1.  

Spotkanie z rodzicami

16.11.2023, godz. 17:00

 1.  

Gala Wolontariatu

05.12.2023

 1.  

Mikołajki szkolne

06.12.2023

 1.  

Opłatek szkolny i wigilie klasowe

21.12.2023, godz. 10:40

 1.  

Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych

22.12.2023

 1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2023

 1.  

Nowy Rok

01.01.2024

 1.  

Klasyfikacja śródroczna

05.01.2024, godz. 15:00

 1.  

Święto Trzech Króli

06.01.2024

 1.  

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

11.01.2024, godz. 16:00

 1.  

Spotkanie z rodzicami

18.01.2024, godz. 17:00

 1.  

Studniówka

20.01.2024

 1.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowujące I półrocze

25.01.2024, godz. 16:00

 1.  

Ferie zimowe

29.01. – 11.02.2024

 1.  

Matura próbna w klasach czwartych

luty 2024

 1.  

Akademia z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

01.03.2024, godz. 10:40

 1.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

07.03.2024, godz. 16:00

 1.  

Spotkanie z rodzicami

07.03.2024, godz. 17:00

 1.  

Informacja o przewidywanych niedostatecznych, nagannych 

i nieodpowiednich ocenach rocznych dla klas maturalnych

18.03.2024, godz. 15:00

 1.  

Dzień Otwartej Szkoły dla Ósmoklasistów

21.03.2024

 1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03. – 02.04.2024

 1.  

Informacja o pozostałych przewidywanych ocenach rocznych dla klas maturalnych

04.04.2024, godz. 15:00

 1.  

Klasyfikacja końcowa klas maturalnych

18.04.2024, godz. 15:00

 1.  

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej dla klas maturalnych

22.04.2024, godz. 16:00

 1.  

Pielgrzymka maturzystów 

do Częstochowy

24.04.2024

 1.  

Zakończenie zajęć w klasach 

maturalnych

i pożegnanie maturzystów

26.04.2024, godz. 11:00 

 1.  

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych

02.05.2024,

06.05.2024

 1.  

Egzamin maturalny z j. polskiego – poziom podstawowy

07.05.2024

 1.  

Egzamin maturalny

 z matematyki – poziom podstawowy 

08.05.2024

 1.  

Egzamin maturalny 

z j. obcego nowożytnego – poziom podstawowy 

09.05.2024

 1.  

Egzamin maturalny

 z j. angielskiego – poziom rozszerzony

13.05.2024

 1.  

Informacja o przewidywanych niedostatecznych, nagannych

 i nieodpowiednich ocenach rocznych dla klas pierwszych, drugich i trzecich 

17.05.2024, godz. 15:00

 1.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

23.05.2024, godz. 16:00

 1.  

Spotkanie z rodzicami

23.05.2024, godz. 17:00

 1.  

Badanie wyników nauczania 

z j. polskiego, matematyki 

i j. obcego w klasach pierwszych

27 – 29.05.2024

 1.  

Matura próbna w klasach trzecich – przedmioty na poziomie podstawowym i jeden wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym

maj/czerwiec 2024

 1.  

Boże Ciało

30.05.2024

 1.  

Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych

31.05.2024

 1.  

Śniadanie u Twardowskiego

03.06.2024

 1.  

Informacja o pozostałych przewidywanych ocenach rocznych dla klas pierwszych, drugich 

i trzecich 

03.06.2024, godz. 15:00

 1.  

Klasyfikacja roczna klas pierwszych, drugich i trzecich 

17.06.2024, godz. 15:00

 1.  

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

18.06.2024, godz. 16:00

 1.  

Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych

20.06.2024

 1.  

Zakończenie roku szkolnego

21.06.2024, godz. 9:00

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych: 26.10.2023, 31.10.2023, 22.12.2023, 02.05.2024, 06 – 09.05.2024, 31.05.2024, 20.06.2024