Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

 

Lp. Rodzaj imprezy Data
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01.09.2022, godz. 9:00 – akademia w DK „Mors” 
2.  Posiedzenie Rady Pedagogicznej 08.09.2022, godz. 16:00  
3. Spotkanie z rodzicami 08.09.2022, godz. 17:00
4. Dzień Patrona Szkoły i Absolwenta 21.09.2022
5. Salon Maturzystów – 27 – 28.09.2022 – Kraków

– 29 – 30.09.2022 – Rzeszów 

6. Matura próbna dla klas maturalnych z OKE – poziom podstawowy 28 – 30.09.2022
7. Ognisko integracyjne klas pierwszych 28.09.2022
8. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 06.10.2022, godz. 16:00
9. Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13.10.2022, godz. 10:40
10. Dzień Edukacji Narodowej – 

dzień wolny od zajęć edukacyjnych 

14.10.2022
11. VIII Koncert charytatywny Anioły są takie ciche… 19.10.2022
12. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 31.10.2022
13. Wszystkich Świętych 01.11.2022
14. Narodowe Święto Niepodległości 11.11.2022
15. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 17.11.2022, godz. 16:00
16. Spotkanie z rodzicami 17.11.2022, godz. 17:00
17. IV Rodzinny Piknik Edukacyjny – Potęga umysłu – radość i zabawa 18 – 19.11.2022 
18. Gala Wolontariatu 05.12.2022
19. Mikołajki szkolne 06.12.2022
20. Matura próbna dla klas maturalnych z CKE – poziomy podstawowy 

i rozszerzony

12 – 22.12.2022
21. Opłatek szkolny i wigilie klasowe 22.12.2022, godz. 10:40
22. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2022
23. Nowy Rok 01.01.2023
24. Klasyfikacja śródroczna 05.01.2023, godz. 15:00
25. Święto Trzech Króli 06.01.2023
26. Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej 12.01.2023, godz. 16:00
27. Studniówka 28.01.2023
28. Ferie zimowe 16 – 29.01.2023
29. Spotkanie z rodzicami 02.02.2023, godz. 16:00
30. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowujące I semestr 09.02.2023, godz. 16:00
31. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 01.03.2023
32. Badanie wyników nauczania 

w klasach maturalnych

marzec 2023
33. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 09.03.2023, godz. 16:00
34. Spotkanie z rodzicami 16.03.2023, godz. 16:00
35. Informacja o przewidywanych niedostatecznych, nagannych 

i nieodpowiednich ocenach rocznych dla klas maturalnych

21.03.2023, godz. 15:00
36. Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy kwiecień 2023
37. Matura próbna w klasach trzecich – poziom podstawowy kwiecień 2023
38. Informacja o pozostałych przewidywanych ocenach rocznych dla klas maturalnych 04.04.2023, godz. 15:00
39. Wiosenna przerwa świąteczna 06 – 11.04.2023
40. Dzień Otwartej Szkoły dla Ósmoklasistów 15.04.2023
41. Klasyfikacja końcowa klas maturalnych 21.04.2023, godz. 15:00
42. Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej dla klas maturalnych 25.04.2023, godz. 16:00
43. Zakończenie zajęć w klasach 

maturalnych

i pożegnanie maturzystów

28.04.2023, godz. 12:00 
44. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 02.05.2023
45. Egzamin maturalny z j. polskiego – poziom podstawowy 04.05.2023
46. Egzamin maturalny 

z j. obcego nowożytnego – poziom podstawowy 

05.05.2023
47. Egzamin maturalny

 z matematyki – poziom podstawowy 

08.05.2023
48. Egzamin maturalny 

z j. angielskiego – poziom rozszerzony

09.05.2023
49. Informacja o przewidywanych niedostatecznych, nagannych

 i nieodpowiednich ocenach rocznych dla klas pierwszych, drugich i trzecich 

16.05.2023, godz. 15:00
50. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 18.05.2023, godz. 16:00
51. Badanie wyników nauczania 

z j. polskiego, matematyki 

i j. obcego w klasach pierwszych

24 – 26.05.2023
52. Spotkanie z rodzicami  25.05.2023, godz. 16:00
53. Śniadanie u Twardowskiego 01.06.2023
54. Informacja o pozostałych przewidywanych ocenach rocznych dla klas pierwszych, drugich 

i trzecich 

02.06.2023, godz. 15:00
55. Boże Ciało 08.06.2023
56. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 09.06.2023
57. Klasyfikacja roczna klas pierwszych, drugich i trzecich  16.06.2023, godz. 15:00
58. Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej 20.06.2023, godz. 16:00
59. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 22.06.2023
60. Zakończenie roku szkolnego 23.06.2023, godz. 9:00

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych: 31.10.2022, 02.05.2023, 04 – 05.05.2023, 08 – 09.05.2023, 09.06.2023, 22.06.2023