Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

 

Lp. Rodzaj imprezy Data
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01.09.2022, godz. 9:00 – akademia w DK „Mors” 
2.  Posiedzenie Rady Pedagogicznej 08.09.2022, godz. 16:00  
3. Spotkanie z rodzicami 08.09.2022, godz. 17:00
4. Dzień Patrona Szkoły i Absolwenta 21.09.2022
5. Salon Maturzystów – 27 – 28.09.2022 – Kraków  – 29 – 30.09.2022 – Rzeszów 
6. Matura próbna dla klas maturalnych z OKE – poziom podstawowy 28 – 30.09.2022
7. Ognisko integracyjne klas pierwszych 28.09.2022
8. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 06.10.2022, godz. 16:00
9. Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13.10.2022, godz. 10:40
10. Dzień Edukacji Narodowej –   dzień wolny od zajęć edukacyjnych  14.10.2022
11. VIII Koncert charytatywny Anioły są takie ciche… 19.10.2022
12. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 31.10.2022
13. Wszystkich Świętych 01.11.2022
14. Narodowe Święto Niepodległości 11.11.2022
15. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 17.11.2022, godz. 16:00
16. Spotkanie z rodzicami 17.11.2022, godz. 17:00
17. IV Rodzinny Piknik Edukacyjny – Potęga umysłu – radość i zabawa 18 – 19.11.2022 
18. Gala Wolontariatu 05.12.2022
19. Mikołajki szkolne 06.12.2022
20. Matura próbna dla klas maturalnych z CKE – poziomy podstawowy i rozszerzony 12 – 22.12.2022
21. Opłatek szkolny i wigilie klasowe 22.12.2022, godz. 10:40
22. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2022
23. Nowy Rok 01.01.2023
24. Klasyfikacja śródroczna 05.01.2023, godz. 15:00
25. Święto Trzech Króli 06.01.2023
26. Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej 12.01.2023, godz. 16:00
27. Studniówka 28.01.2023
28. Ferie zimowe 16 – 29.01.2023
29. Spotkanie z rodzicami 02.02.2023, godz. 16:00
30. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowujące I semestr 09.02.2023, godz. 16:00
31. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 01.03.2023
32. Badanie wyników nauczania  w klasach maturalnych marzec 2023
33. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 09.03.2023, godz. 16:00
34. Informacja o przewidywanych niedostatecznych, nagannych   i nieodpowiednich ocenach rocznych dla klas maturalnych 21.03.2023, godz. 15:00
35. Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy kwiecień 2023
36. Matura próbna w klasach trzecich – poziom podstawowy kwiecień 2023
37. Informacja o pozostałych przewidywanych ocenach rocznych dla klas maturalnych 04.04.2023, godz. 15:00
38. Wiosenna przerwa świąteczna 06 – 11.04.2023
39. Dzień Otwartej Szkoły dla Ósmoklasistów 15.04.2023
40 Spotkanie z rodzicami 13.04.2023, godz. 17:00
41. Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej dla klas maturalnych 24.04.2023, godz. 16:00
42. Zakończenie zajęć w klasach  maturalnych i pożegnanie maturzystów 27.04.2023, godz. 11:00
43. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 02.05.2023
44. Egzamin maturalny z j. polskiego – poziom podstawowy 04.05.2023
45. Egzamin maturalny   z j. obcego nowożytnego – poziom podstawowy  05.05.2023
46. Egzamin maturalny   z matematyki – poziom podstawowy  08.05.2023
47. Egzamin maturalny   z j. angielskiego – poziom rozszerzony 09.05.2023
48. Informacja o przewidywanych niedostatecznych, nagannych   i nieodpowiednich ocenach rocznych dla klas pierwszych, drugich i trzecich  16.05.2023, godz. 15:00
49. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 18.05.2023, godz. 16:00
50. Badanie wyników nauczania   z j. polskiego, matematyki i j. obcego w klasach pierwszych 24 – 26.05.2023
51. Dzień Otwarty dla Rodziców 25.05.2023, godz. 17:00-18:30
52. Śniadanie u Twardowskiego 01.06.2023
53. Informacja o pozostałych przewidywanych ocenach rocznych dla klas pierwszych, drugich i trzecich  02.06.2023, godz. 15:00
54. Boże Ciało 08.06.2023
55. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 09.06.2023
56. Klasyfikacja roczna klas pierwszych, drugich i trzecich  16.06.2023, godz. 15:00
57. Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej 20.06.2023, godz. 16:00
58. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 22.06.2023
59. Zakończenie roku szkolnego 23.06.2023, godz. 9:00

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych: 31.10.2022, 02.05.2023, 04 – 05.05.2023, 08 – 09.05.2023, 09.06.2023, 22.06.2023