Inwestujemy w edukację

WSPÓŁFINANSOWANYZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO- PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKIPN. „INWESTUJEMY W EDUKACJĘ” – PODNOSZENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W DĘBICY

Projekt  pn. „Inwestujemy w edukację”- realizowany byłw naszym liceum od 1 września 2010r. do 30 czerwca 2011r.
Do udziału w projekcie zakwalifikowano: 250 uczniów. Prowadzących było 12 nauczycieli .

Zajęcia  podzielone były na dwie grupy:

  • A – podnoszące kompetencje kluczowe z: matematyki, biologii, informatyki – grafiki komputerowej, zarządzania siecią informatyczną, języka angielskiego oraz z chemii
    i  fizyki;
  • B – wyrównawczez: matematyki, fizyki i chemii. Większość uczniówpoprawiło ocenę końcowo roczną  o stopień w stosunku do oceny śródrocznej/końcowo rocznej.

Zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe przeprowadzono w pracowniach laboratoryjnych , utworzonych dzięki pozyskanej dotacji za kwotę blisko 46 000 zł. Wartość pozostałych pomocy dydaktycznych dla zajęć dodatkowych z matematyki, biologii, informatyki i języka angielskiego,  zakupionych w ramach projektu wyniosła: 19 tys. zł. Zajęciom towarzyszyływyjazdy edukacyjne. Uczniowie byli w Firmie WSK w Rzeszowie, Politechnice Rzeszowskiej, Uniwersytecie Rzeszowskim, Akademii Rolniczej w Krakowie oraz  w schronisku w Głobikowej podczas weekendowej astronomii. Uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe oraz posiłek regeneracyjny. Ogólna wartość projektu wyniosła ponad 387 tys. zł.