Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

Szanowni Państwo!a

na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie jest informacja o stypendium „Nie zagubić talentu”. 

Program „Nie zagubić talentu” jest w całości finansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego i ma na celu rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół województwa podkarpackiego.
W ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu” przyznawane są:

  1. Stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe,
  2. Stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne,
  3. Nagrody pieniężne.

Prosimy rodziców i uczniów o zapoznanie się oraz skorzystanie z tej możliwości: https://www.podkarpackie.pl/…/program-nie-zagubic-talentu

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium: 15 lipca br.


Tagi: