Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

 

Regulamin powiatowego konkursu chemicznego „ Łączy nas chemia”

 

I. Organizator konkursu 

Organizatorem powiatowego konkursu chemicznego „ Łączy nas chemia” dla szkół podstawowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy ul. Sportowa 24, 39- 200 Dębica.

 

II. Cele konkursu 

  • popularyzacja wiedzy chemicznej
  • wspieranie rozwoju uczniów zdolnych
  • wyrabianie umiejętności twórczego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów chemicznych
  • łączenie umiejętności teoretycznych i praktycznych przy projektowaniu doświadczeń chemicznych
  • integracja młodzieży i motywowanie do współzawodnictwa

 

III. Ustalenia ogólne

1.Konkurs odbędzie się 06.06.2022 roku i jest przeznaczony dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych powiatu dębickiego.

2. Konkurs obejmuje treści określone w podstawie programowej dla klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej.

3. Wszelkie informacje o konkursie oraz wyniki będą przekazywane indywidualnie nauczycielom – opiekunom uczestników konkursu pocztą e-mail.

4. Szkoła może zgłosić maksymalnie dwóch uczestników.  

5. Szkoły chętne do wzięcia udziału w konkursie zgłaszają uczestnictwo do sekretariatu II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy.         

6. Powiatowy konkurs chemiczny „ Łączy nas chemia” jest bezpłatny.

 

IV. Organizacja konkursu

1.Konkurs odbywa się w dwóch etapach . Pierwszy i drugi etap zostają przeprowadzone w tym samym dniu .

2. Etap I – teoretyczny zawierał będzie 30 zadań zamkniętych oraz 3 zadania otwarte. Czas pracy uczestników w pierwszy etapie wynosi 60 minut.

3. Etap II – praktyczny to proste ćwiczenia chemiczne, które uczniowie będą wykonywali według podanej instrukcji z zachowaniem BHP. Czas pracy uczestników w drugim etapie wynosi 60 minut.

4. Uczniowie rozwiązując zadania mogą korzystać z prostych kalkulatorów, układów okresowych oraz tablic rozpuszczalności substancji.

5. Organizatorzy zapewniają odzież ochronną (fartuch, okulary, rękawiczki)

6. Wyniki ogłaszane są do 7 dni od przeprowadzenia konkursu drogą e-mail, a uczestnicy – laureaci którzy zajęli trzy pierwsze miejsca otrzymują dyplomy i nagrody.

 

V. Literatura

1.Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin – podręcznik do chemii do szkoły podstawowej klasa 7 , Nowa Era

2. Jan Kulawik, Maria Litwin, Teresa Kulawik Litwin – podręcznik do chemii do szkoły podstawowej klasa 8 , Nowa Era

3. Tablice rozpuszczalności substancji.

4. Układ okresowy pierwiastków chemicznych.

5. Teresa Kulawik, Maria Litwin, Szarota Styka-WlazłoChemia w zadaniach i przykładach. Zbiór zadań dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej.

 

VI. Postanowienia końcowe

1.Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły: https://twardowski.edu.pl/

2. Uczestnik konkursu biorąc w nim udział akceptuje regulamin.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie uczestników podczas konkursu, a powstały materiał będzie wyłączną własnością organizatorów konkursu. Uczestnicy oraz opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu oraz na wykorzystanie przez organizatorów ich wizerunku w formie zdjęć  do dokumentacji konkursu oraz umieszczenie ich na stronie internetowej i facebooku szkoły. 

 

 

Tutaj Regulamin do pobrania: 

Regulamin-powiatowego-konkursu-chemicznego.pdf

 

 

 

 

 
Tagi: