Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

Konkurs dla dzieci i młodzieży z powiatu dębickiego 

NIEPODLEGŁOŚĆ JEST Z NAS 

– XII EDYCJA KONKURSU – 

 

I. Organizatorzy:

Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej, II Liceum Ogólnokształcące im.  ks. Jana Twardowskiego w Dębicy, Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy.

 

II. Założenia ogólne konkursu: 

  • kształtowanie u dzieci i młodzieży poczucia tożsamości narodowej oraz postawy  patriotycznej, 

  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za ojczyznę i przynależności do „małej  ojczyzny”, 

  • wzbudzanie szacunku dla symboli narodowych

 

III. Tematyka i formy realizacji: 

klasy I-VI szkół podstawowych konkurs plastyczny 

Wybitny dębiczanin, Krzysztof Penderecki, już od najmłodszych lat rozwijał swój talent i pasje  muzyczne. Wytrwałość i miłość do wykonywanej pracy uczyniły z niego światowej sławy  kompozytora. A dokąd Ciebie mogłyby zaprowadzić Twoje pasje i marzenia? Przygotuj pracę, która  pokaże, jak wyobrażasz sobie siebie za 20-30 lat. 

Założenia konkursowe: format prac – A4; technika dowolna; każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3  prace. Uwaga – prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczniów tej kategorii wiekowej. 

 

klasy VII-VIII szkół podstawowych konkurs plastyczny 

Wyobraź sobie, że przygotowujesz plakat na wystawę: „Słynni dębiczanie i osoby związane z Dębicą,  będący inspiracją dla młodego pokolenia”. Spośród wymienionych niżej postaci wybierz jedną, w  dostępnych źródłach zapoznaj się z jej biografią, a następnie przygotuj plakat, który pokaże, jakimi  wartościami/ cechami charakteru/działaniami dana postad mogłaby zainspirowad Twoje pokolenie.

Katalog postaci: a) Krzysztof Penderecki, b) Kazimierz Lipieo, c) Helena Jabłonowska, d) Edward  Raczyoski, e) Jerzy Żuławski, f) Leokadia Mikołajków i Aleksander Mikołajków. 

Założenia konkursowe: format prac – A3; prace wykonane ręcznie dowolną techniką, z zachowaniem  specyfiki plakatu; każda szkoła może zgłosid maksymalnie 3 prace (dopuszczalna jest praca autorstwa  dwóch osób). Uwaga – prace muszą byd wykonane samodzielnie przez uczniów tej kategorii  wiekowej. 

 

uczniowie szkół ponadpodstawowych – konkurs fotograficzny 

„Przywrócenie wymiaru sakralnego rzeczywistości jest jedynym sposobem uratowania człowieka.” /Krzysztof Penderecki/ 

Powyższe słowa odzwierciedlają cel, do jakiego zmierzał K. Penderecki jako twórca. Znajdź w swoim  otoczeniu człowieka, dla którego codzienna praca nie jest ponurym obowiązkiem, ograniczonym do  zarobkowania, ale sztuką wykonywaną z pasją, miłością i zaangażowaniem, prowadzącą do  wewnętrznej dojrzałości i doskonałości. Zrób fotografię, która utrwali tę relację. 

Założenia konkursowe: format wydrukowanych zdjęć – A4; każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3  prace. Uwaga – prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczniów tej kategorii wiekowej.

 

IV. Termin i miejsce zgłoszenia uczniów do konkursu: 

  • podpisane prace należy składać do 27 X 2023 r. w Galerii Sztuki MOK, ul. Akademicka 30,  załączając zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w załączniku do regulaminu) 

  • pytania można kierować pod numer tel. 504 271 607, e-mail: kusibab@twardowski.edu.pl

 

V. Podsumowanie konkursu: 

  1. Dla zwycięzców przewidziane są cenne nagrody. 

  2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 10 listopada 2023 roku o godz. 17.00 w Domu Kultury  “MORS” w Dębicy w ramach Rautu Niepodległości z okazji Święta Niepodległości, organizowanego przez Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej. Zwycięzcy zostaną zaproszeni na uroczystość  telefonicznie.

 

 

Formularz zgłoszeniowy: Niepodleglosc-jest-z-nas


Tagi: