Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie wiedzy o Wielkiej Brytanii i krajach anglojęzycznych.

Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów potrzeby uczenia się języka angielskiego, jak również pogłębienie znajomości historii, kultury oraz obyczajów krajów anglojęzycznych oraz różnic w pisowni amerykańskiej i brytyjskiej.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych.

 

Zasady i termin konkursu

Zainteresowane szkoły przeprowadzają wewnętrzne eliminacje wyłaniające maksymalnie 3 zwycięzców (z jednej placówki). Finał konkursu odbędzie się w budynku II LO w Dębicy

29 marca 2022 o godzinie 12.00 i składać się będzie z części pisemnej trwającej 45 minut. Konkurs będzie odbywać się w języku angielskim.

 

Komisja konkursowa

Jury konkursu będzie składać się z nauczycieli Liceum oraz przedstawicieli sponsorów.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń

Chętni do wzięcia udziału w konkursie proszeni są o zgłoszenie uczestnictwa do sekretariatu II LO w Dębicy pod nr telefonu (14) 681 91 07 do dnia 25 marca.

O wynikach Konkursu, szkoły będą powiadomione drogą mailową, a laureaci pierwszych pięciu miejsc zostaną zaproszeni na wręczenie nagród do II LO w dniu 2 IV o godz. 10.30.

Konkurs otrzymał status zawodów wiedzy, które mogą być wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie oraz fotografowanie uczestników podczas Konkursu, a powstały materiał będzie wyłączną własnością organizatorów Konkursu. Uczestnicy oraz opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu oraz na wykorzystanie przez organizatorów ich wizerunku w formie zdjęć i filmów do dokumentacji Konkursu.


Tagi: