Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

Lp. Rodzaj imprezy Data
1.  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01.09.2022, godz. 9:00 – akademia w DK „Mors” 
2.  Posiedzenie Rady Pedagogicznej 08.09.2022, godz. 16:00  
3. Spotkanie z rodzicami 08.09.2022, godz. 17:00
4. Dzień Patrona Szkoły i Absolwenta 21.09.2022
5. Salon Maturzystów – 27 – 28.09.2022 – Kraków 

– 29 – 30.09.2022 – Rzeszów 

6. Matura próbna dla klas maturalnych z OKE – poziom podstawowy 28 – 30.09.2022
7. Ognisko integracyjne klas pierwszych 28.09.2022
8. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 06.10.2022, godz. 16:00
9. Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13.10.2022, godz. 10:40
10. Dzień Edukacji Narodowej –  

dzień wolny od zajęć edukacyjnych 

14.10.2022
11. VIII Koncert charytatywny Anioły są takie ciche… 19.10.2022
12. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 31.10.2022
13. Wszystkich Świętych 01.11.2022
14. Matura próbna w klasach trzecich – pp i pr listopad 2022 
15. Narodowe Święto Niepodległości 11.11.2022
16. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 17.11.2022, godz. 16:00
17. Spotkanie z rodzicami 17.11.2022, godz. 17:00
18. IV Rodzinny Piknik Edukacyjny – Potęga umysłu – radość i zabawa 18 – 19.11.2022 
19. Gala Wolontariatu 05.12.2022
20. Mikołajki szkolne 06.12.2022
21. Matura próbna dla klas maturalnych z CKE – poziomy podstawowy  

i rozszerzony

12 – 22.12.2022
22. Opłatek szkolny i wigilie klasowe 22.12.2022, godz. 10:40
23. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2022
24. Nowy Rok 01.01.2023
25. Klasyfikacja śródroczna 05.01.2023, godz. 15:00
26. Święto Trzech Króli 06.01.2023
27. Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej 12.01.2023, godz. 16:00
28. Studniówka 28.01.2023
29. Ferie zimowe 16 – 29.01.2023
30. Spotkanie z rodzicami 02.02.2023, godz. 16:00
31. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowujące I semestr 09.02.2023, godz. 16:00
32. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 01.03.2023
33. Badanie wyników nauczania  

w klasach maturalnych

marzec 2023
34. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 09.03.2023, godz. 16:00
35. Spotkanie z rodzicami 16.03.2023, godz. 16:00
36. Informacja o przewidywanych niedostatecznych, nagannych  

i nieodpowiednich ocenach rocznych dla klas maturalnych

21.03.2023, godz. 15:00
37. Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy kwiecień 2023
38. Informacja o pozostałych przewidywanych ocenach rocznych dla klas maturalnych 04.04.2023, godz. 15:00
39. Wiosenna przerwa świąteczna 06 – 11.04.2023
40. Dzień Otwartej Szkoły dla Ósmoklasistów 15.04.2023
41. Klasyfikacja końcowa klas maturalnych 21.04.2023, godz. 15:00
42. Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej dla klas maturalnych 25.04.2023, godz. 16:00
43. Zakończenie zajęć w klasach  

maturalnych

i pożegnanie maturzystów

28.04.2023, godz. 12:00 
44. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 02.05.2023
45. Egzamin maturalny z j. polskiego – poziom podstawowy 04.05.2023
46. Egzamin maturalny  

z j. obcego nowożytnego – poziom podstawowy 

05.05.2023
47. Egzamin maturalny 

 z matematyki – poziom podstawowy 

08.05.2023
48. Egzamin maturalny  

z j. angielskiego – poziom rozszerzony

09.05.2023
49. Informacja o przewidywanych niedostatecznych, nagannych 

 i nieodpowiednich ocenach rocznych dla klas pierwszych, drugich i trzecich 

16.05.2023, godz. 15:00
50. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 18.05.2023, godz. 16:00
51. Badanie wyników nauczania  

z j. polskiego, matematyki 

i j. obcego w klasach pierwszych

24 – 26.05.2023
52. Spotkanie z rodzicami  25.05.2023, godz. 16:00
53. Śniadanie u Twardowskiego 01.06.2023
54. Informacja o pozostałych przewidywanych ocenach rocznych dla klas pierwszych, drugich  

i trzecich 

02.06.2023, godz. 15:00
55. Boże Ciało 08.06.2023
56. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 09.06.2023
57. Klasyfikacja roczna klas pierwszych, drugich i trzecich  16.06.2023, godz. 15:00
58. Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej 20.06.2023, godz. 16:00
59. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 22.06.2023
60. Zakończenie roku szkolnego 23.06.2023, godz. 9:00

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych: 31.10.2022, 02.05.2023, 04 – 05.05.2023, 08 – 09.05.2023, 09.06.2023, 22.06.2023