Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

Lp. Rodzaj imprezy Data
1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01.09.2021, godz. 9:00:
– klasy pierwsze – akademia w DK „Mors” i ślubowanie klas pierwszych, a po uroczystości – spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych II LO
– klasy drugie i trzecie –  spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych II LO
2 Posiedzenie Rady Pedagogicznej 09.09.2021, godz. 16:00  
3 Spotkanie z rodzicami 09.09.2021, godz. 17:00
4 Dzień Patrona Szkoły i Absolwenta 24.09.2021
5 Salon Maturzystów – online  wrzesień 2021
6 Ognisko integracyjne klas pierwszych 30.09.2021
7 Posiedzenie Rady Pedagogicznej 07.10.2021, godz. 16:00
8 Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć edukacyjnych  14.10.2021
9 VII Koncert charytatywny Anioły są takie ciche… 20.10.2021
10 Wszystkich Świętych 01.11.2021
11 Narodowe Święto Niepodległości 11.11.2021
12 Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 12.11.2021
13 Badanie wyników nauczania w klasach drugich i trzecich listopad 2021
14 Posiedzenie Rady Pedagogicznej 18.11.2021, godz. 16:00
15 Spotkanie z rodzicami 18.11.2021, godz. 17:00
16 III Rodzinny Piknik Edukacyjny – Potęga umysłu – radość i zabawa 19-20.11.2021
17 Gala Wolontariatu 03.12.2021 
18 Mikołajki szkolne 06.12.2021
19 Dzień otwarty szkoły dla rodziców 09.12.2021, godz. 16:00 – 18:00
20 Opłatek szkolny i wigilie klasowe 22.12.2021, godz. 10:45
21 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2021
22 Nowy Rok 01.01.2022
23 Święto Trzech Króli 06.01.2022
24 Klasyfikacja śródroczna 14.01.2022, godz. 15:00
25 Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej 20.01.2022, godz. 16:00
26 Studniówka październik 2021
27 Spotkanie z rodzicami 27.01.2022, godz. 16:00
28 Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowujące I semestr 03.02.2022, godz. 16:00
29 Badanie wyników nauczania w klasach maturalnych luty 2022
30 Ferie zimowe 14 – 27.02.2022
31 Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 01.03.2022
32 Posiedzenie Rady Pedagogicznej 10.03.2022, godz. 16:00
33 Spotkanie z rodzicami 17.03.2022, godz. 16:00
34 Informacja o przewidywanych niedostatecznych, nagannych i nieodpowiednich ocenach rocznych dla klas maturalnych 22.03.2022, godz. 15:00
35 Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy kwiecień 2022
36 Informacja o pozostałych przewidywanych ocenach rocznych dla klas maturalnych 08.04.2022, godz. 15:00
37 Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19.04.2022
38 Dzień Otwartej Szkoły dla Ósmoklasistów kwiecień 2022
39 Klasyfikacja końcowa klas maturalnych 22.04.2022, godz. 15:00
40 Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej dla klas maturalnych 26.04.2022, godz. 16:00
41 Zakończenie zajęć w klasach maturalnych i pożegnanie maturzystów 29.04.2022, godz. 12:00 
42 Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 02.05.2022
43 Egzamin maturalny z j. polskiego – poziom podstawowy 04.05.2022
44 Egzamin maturalny z matematyki – poziom podstawowy  05.05.2022
45 Egzamin maturalny z j. angielskiego – poziom podstawowy  06.05.2022
46 Egzamin maturalny z j. angielskiego – poziom rozszerzony 09.05.2022
47 Informacja o przewidywanych niedostatecznych, nagannych i nieodpowiednich ocenach rocznych dla klas pierwszych, drugich i trzecich po szkole podstawowej 17.05.2022, godz. 15:00
48 Posiedzenie Rady Pedagogicznej 19.05.2022, godz. 16:00
49 Badanie wyników nauczania z j. polskiego,  matematyki i j. obcego w klasach pierwszych, drugich i trzecich po szkole podstawowej 25 – 27.05.2022
50 Śniadanie u Twardowskiego 01.06.2022
51 Spotkanie z rodzicami i dzień otwarty szkoły dla rodziców 02.06.2022, godz. 16:00 – 19:00
52 Informacja o pozostałych przewidywanych ocenach rocznych dla klas pierwszych, drugich i trzecich po szkole podstawowej 03.06.2022, godz. 15:00
53 Boże Ciało 16.06.2022
54 Klasyfikacja roczna klas pierwszych, drugich i trzecich po szkole podstawowej 17.06.2022, godz. 15:00
55 Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 17.06.2022
55 Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej 21.06.2022, godz. 16:00
56 Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 23.06.2022
57 Zakończenie roku szkolnego 24.06.2022, godz. 9:00

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych: 12.11.2021, 02.05.2022, 04 – 06.05.2022, 09.05.2022, 17.06.2022, 23.06.2022