Szkoła w Chmurze

W roku szkolnym 2022/2023 zapraszamy uczniów do udziału w innowacyjnym programie „Szkoła w Chmurze” (https://szkolawchmurze.org/program-dla-szkol-tradycyjnych)

Do udziału zapraszamy zainteresowanych uczniów klas drugich i trzecich liceum. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem: Regulamin uczestnictwa w programie „moduł w chmurze” dla liceów

Osobami nadzorującymi projekt w szkole są: p. Katarzyna Buszek, p. Anna Winiarska, p. Bigus Anna, p. Ewa Mika, p. Sławomir Surowiec i p. Bogusław Ryba.

 

Harmonogram rekrutacji:

1) 1-12.09.2023 – przesyłanie IPR-ów (wzór:  Indywidualny Plan Rozwoju 2022/2023)

2) 15.09.2023 –  rekrutacja online tylko nowych kandydatów (uczniowie, którzy chcą kontynuować udział w projekcie przesyłają tylko IPR na adres: modul@szkolawchmurze.org i na jego podstawie komisja prowadzi kwalifikacje) 

3) 16.09.2023 – ogłoszenie wyników

4) od 19.09 – zwolnienie z wybranych w IPR lekcji i obecność w świetlicy

5) 19-22.09 – wybór tutorów przez każdego ucznia (z nauczycieli wyżej wymienionych, przy zachowaniu zasady: max. 6 uczniów u jednego tutora)