Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

 

Matura próbna w klasach trzecich – maj – czerwiec 2023 

 

Niezależnie od dnia uczniowie klas trzecich, którzy będą pisać maturę próbną, zostawiają swoje rzeczy osobiste, w tym plecaki, w szatni oraz wyłączają swoje telefony komórkowe i zostawiają je w szatni WF-u przy sali gimnastycznej II LO. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych np. telefonów komórkowych, smartfonów, smartwatchów, słuchawek, urządzeń do nagrywania, aparatów fotograficznych itp. – samo wniesienie takiego urządzenia na salę egzaminacyjną skutkuje unieważnieniem egzaminu!

Należy wyłączyć telefony komórkowe przed pozostawieniem ich w szatni!

 

29 maja 2023 (poniedziałek) – j. polski – poziom podstawowy

Klasy trzecie przychodzą do szkoły na godzinę 7:10 pod sale egzaminacyjne i przed egzaminem nie mają żadnych lekcji.

Przed wejściem na salę egzaminacyjną uczniowie klas trzecich okazują dowody tożsamości, losują numery stolików i podpisują się na liście obecności. Nauczyciele pracujący w komisjach wpisują wylosowane numery na listę obecności. 

Uczniowie klas trzecich kodują swoje arkusze: wpisują na pierwszej stronie arkusza swój numer PESEL i kod zdającego (czyli symbol klasy i numer w dzienniku np. uczeń z klasy IIIA o numerze 1. w dzienniku ma kod A01, a uczeń z klasy IIIB o numerze 10. w dzienniku ma kod B10). Nie wolno podpisywać się swoim nazwiskiem na arkuszu egzaminacyjnym!

– 8:00-12:00 – matura próbna z j. polskiego na poziomie podstawowym – odbędzie się w sali gimnastycznej II LO (IIIA – 33 osoby, IIIB – 31 osób i IIIC – 32 osoby) oraz w sali lustrzanej (IIID – 35 osób).

Po napisaniu matury próbnej uczniowie klas trzecich nie wracają na lekcje.

Tego dnia klasy pierwsze i drugie mają lekcje zgodnie z podziałem godzin.

 

5 czerwca 2023 (poniedziałek) – matematyka – poziom podstawowy

Klasy trzecie przychodzą do szkoły na godzinę 8:10 pod sale egzaminacyjne i przed egzaminem nie mają żadnych lekcji.

Przed wejściem na salę egzaminacyjną uczniowie klas trzecich okazują dowody tożsamości, losują numery stolików i podpisują się na liście obecności. Nauczyciele pracujący w komisjach wpisują wylosowane numery na listę obecności. 

Uczniowie klas trzecich kodują swoje arkusze: wpisują na pierwszej stronie arkusza swój numer PESEL i kod zdającego (czyli symbol klasy i numer w dzienniku np. uczeń z klasy IIIA o numerze 1. w dzienniku ma kod A01, a uczeń z klasy IIIB o numerze 10. w dzienniku ma kod B10). Nie wolno podpisywać się swoim nazwiskiem na arkuszu egzaminacyjnym!

Zdający mogą korzystać z Wybranych wzorów matematycznych na egzamin maturalny z matematyki oraz używać linijki, cyrkla i kalkulatora prostego.

Odpowiedzi w arkuszu należy wpisywać czarnym długopisem.

– 9:00-12:00 – matura próbna z matematyki na poziomie podstawowym – odbędzie się w sali gimnastycznej II LO (IIIA – 33 osoby, IIIB – 31 osób i IIIC – 32 osoby) oraz w salach 201 (IIID – 18 osób) i 206 (IIID – 17 osób).

Po napisaniu matury próbnej uczniowie klas trzecich wracają na lekcje od godziny 12:25.

Tego dnia klasy pierwsze i drugie mają lekcje zgodnie z podziałem godzin.
Tagi: