Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

Matura próbna w klasach trzecich – maj – czerwiec 2024 

 

Niezależnie od dnia uczniowie klas trzecich, którzy będą pisać maturę próbną, zostawiają swoje rzeczy osobiste, w tym plecaki, w szatni, a także wyłączają swoje telefony komórkowe i inne urządzenia telekomunikacyjne i zostawiają je w szatni WF-u przy sali gimnastycznej II LO. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych np. telefonów komórkowych, smartfonów, smartwatchów, słuchawek, urządzeń do nagrywania, aparatów fotograficznych itp. – samo wniesienie takiego urządzenia na salę egzaminacyjną skutkuje unieważnieniem egzaminu!

Należy wyłączyć telefony komórkowe przed pozostawieniem ich w szatni!

 

Przed wejściem na salę egzaminacyjną uczniowie klas trzecich okazują dowody tożsamości, losują numery stolików i podpisują się na liście obecności. Nauczyciele pracujący w komisjach wpisują wylosowane numery na listę obecności. 

 

Uczniowie klas trzecich kodują swoje arkusze: wpisują na pierwszej stronie arkusza swój numer PESEL i kod zdającego (czyli symbol klasy i numer w dzienniku np. uczeń z klasy IIIA o numerze 1. w dzienniku ma kod A01, a uczeń z klasy IIIB o numerze 10. w dzienniku ma kod B10). Nie wolno podpisywać się swoim nazwiskiem na arkuszu egzaminacyjnym!

 

27 maja 2024 (poniedziałek) – j. polski – poziom podstawowy

 

Klasy trzecie przychodzą do szkoły na godzinę 7:10 pod sale egzaminacyjne i tego dnia nie mają żadnych lekcji.

– 8:00-12:00 – matura próbna z j. polskiego na poziomie podstawowym – odbędzie się
w sali gimnastycznej II LO (IIIA – 33 osoby, IIIB – 36 osób i IIIC – 32 osoby) oraz w sali lustrzanej (IIID – 31 osób).

Po napisaniu matury próbnej uczniowie klas trzecich nie wracają na lekcje.

Tego dnia klasy pierwsze i drugie mają lekcje zgodnie z podziałem godzin.

 

28 maja 2024 (wtorek) – matematyka – poziom podstawowy 

 

Klasy trzecie przychodzą do szkoły na godzinę 7:10 pod sale egzaminacyjne i przed egzaminem nie mają żadnych lekcji.

– 8:00-11:00 – matura próbna z matematyki na poziomie podstawowym – odbędzie się
w sali gimnastycznej II LO (IIIA – 33 osoby, IIIB – 36 osób i IIIC – 32 osoby) oraz w sali lustrzanej (IIID – 31 osób).

 

Po napisaniu matury próbnej uczniowie klas trzecich wracają na lekcje od godziny 11:30.

Tego dnia klasy pierwsze i drugie mają lekcje zgodnie z podziałem godzin.

 

29 maja 2024 (środa) – j. angielski – poziom podstawowy 

 

Klasy trzecie przychodzą do szkoły na godzinę 7:20 pod sale egzaminacyjne i przed egzaminem nie mają żadnych lekcji.

– 8:00-10:00 – matura próbna z j. angielskiego na poziomie podstawowym – odbędzie się w następujących salach:

 

sala lustrzana

konieczne jest nagłośnienie 

(niezależne od dopływu prądu)

IIIA – 33 zdających

201

IIIB – 18 zdających

206

IIIB – 18 zdających

211

IIIC – 16 zdających

212

IIIC – 16 zdających

215

IIID – 16 zdających

216

IIID – 15 zdających

 

 

Po napisaniu matury próbnej uczniowie klas trzecich wracają na lekcje od godziny 10:40

Klasy pierwsze i drugie mają tego dnia lekcje zgodnie z podziałem godzin.

 

3 czerwca 2024 (poniedziałek) – przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym

 

Klasy trzecie przychodzą do szkoły na godzinę 7:10 pod sale egzaminacyjne i przed egzaminem nie mają żadnych lekcji.

– 8:00-11:00 – matura próbna z matematyki na poziomie rozszerzonym – odbędzie się w sali gimnastycznej (IIIA – 29 osób, IIIB – 1 osoba, IIIC – 7 osób, IIID – 9 osób)

– 8:00-11:00 – matura próbna z biologii na poziomie rozszerzonym – odbędzie się w sali gimnastycznej (IIIB – 19 osób, IIID – 7 osób)

– 8:00-11:00 – matura próbna z chemii na poziomie rozszerzonym – odbędzie się w sali gimnastycznej (IIIB – 15 osób)

– 8:00-11:00 – matura próbna z geografii na poziomie rozszerzonym – odbędzie się w sali 201 (IIIC – 10 osób, IIID – 2 osoby)

– 8:00-11:00 – matura próbna z historii na poziomie rozszerzonym – odbędzie się w sali 201 (IIID – 4 osoby)

– 8:00-11:30 – matura próbna z j. polskiego na poziomie rozszerzonym – odbędzie się w sali 201 (IIIC – 2 osoby, IIID – 4 osoby)

– 8:00-10:30 – matura próbna z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym – odbędzie się w sali 206 (IIIA – 3 osoby, IIIB – 1 osoba, IIIC – 12 osób, IIID – 5 osób)

– 8:00-10:30 – matura próbna z j. hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym – odbędzie się w sali 202 (IIIC – 1 osoba)

– 8:00-11:30 – matura próbna z informatyki na poziomie rozszerzonym – odbędzie się w sali 203 (IIIA – 1 osoba)

 

 

Po napisaniu matury próbnej uczniowie klas trzecich wracają na lekcje od godziny 11:30.

Tego dnia klasy pierwsze i drugie mają lekcje zgodnie z podziałem godzin.


Tagi: