Procedury maturalne

Prosimy maturzystów o zapoznanie się z procedurami, jakie obowiązywać będą podczas egzaminu maturalnego w maju 2023.