Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

Badanie wyników – maj 2022 – harmonogram

 

25 maja 2022 (środa) – j. polski 

Badanie wyników z j. polskiego piszą tylko klasy pierwsze na godzinie 4. w następujących salach:

– IA – 211

– IB – 212

– IC – 103

– ID – 206

– IMS – 213.

 Badanie wyników trwa 45 minut.

 

26 maja 2022 (czwartek) – matematyka 

Podczas badania wyników uczniowie będą korzystać z żółtych tablic matematycznych, które będą do odebrania przez nauczycieli w sekretariacie szkoły.

Klasy trzecie piszą badanie wyników z matematyki na godzinie 1. w następujących salach:

– IIIAp – 114

– IIIBp – 12

– IIICp – 206

– IIIDp – 212

– IIIEp – 116.

 

Klasy pierwsze piszą badanie wyników z matematyki na godzinie 3. w następujących salach:

– IA – 212

– IB – 115

– IC – 216

– ID – 108

– IMS – 213.

Klasy drugie piszą badanie wyników z matematyki na godzinie 4. w następujących salach:

– IIA – 206

– IIB – 201

– IIC – 108

– IID – 115.

 Badanie wyników w każdej klasie trwa 45 minut.

Uczniowie będą korzystać z żółtych tablic matematycznych, dlatego nauczyciele sprawujący opiekę nad uczniami podczas badania wyników są zobowiązani dostarczyć te tablice matematyczne do sekretariatu szkoły bezpośrednio po przeprowadzeniu badania wyników, aby sekretariat mógł je przekazać nauczycielom, którzy będą przeprowadzać badanie wyników w kolejnych klasach.

27 maja 2022 (piątek) – j. obcy pierwszy

Wszystkie klasy będą pisać badanie wyników z j. obcego pierwszego na godzinie 3. w następujących salach:

– IA – 214 – j. angielski 

– IB – 212 – j. angielski

– IC – 114 – j. angielski

– ID – 213 – j. angielski

– IMS – 201 – j. angielski

– IIA – 116 – j. angielski (31 uczniów) i j. niemiecki (2 uczniów)

– IIB – 118 – j. angielski

– IIC – 111 – j. angielski

– IID – 115 – j. angielski (33 uczniów) i j. niemiecki (2 uczniów)

– IIIAp – 103 – j. angielski

– IIIBp – 108 – j. angielski

– IIICp – 216 – j. angielski

– IIIDp – 215 – j. angielski

– IIIEp – 206 – j. angielski.

 Badanie wyników w każdej klasie trwa 45 minut.


Tagi: